ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ (до 30 августа) на курсы (очные/дистанционные): "регентский", "подготовительно-певческий", "сольфеджио", "искусство интонируемого смысла на клиросе", "искусство дирижирования на клиросе", "возглашаем в тоне" (для духовенства) - с началом обучения в сентябре 2024 года.

Подробнее о курсах здесь (нажмите); форма заявки здесь; оплата здесь.

Regentzagod.ru - наш единственный сайт, исторический - regentzagod.com - закрыт.

РЕГЕНТСКИЕ И ПЕВЧЕСКИЕ КУРСЫ

КОЛОБАНОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Последование службы.

 

ЦАРСКИЕ ЧАСЫ

ЧАС ПЕРВЫЙ

 

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой: Зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог, не хотя́й беззако́ния, Ты еси́, не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма. Возненави́дел еси́ вся, де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся, глаго́лющия лжу, му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́ вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси, упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них. И похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 22:

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ пре́до мно́ю трапе́зу, сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 26:

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующим, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя́. Обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́, помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́ши стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́телие непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь предпразднаства, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:// Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н/ и свои́х вод возвраща́ет струи́,// Влады́ку зря креща́ема. (Дважды)

Чтец: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Я́ко Челове́к на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́// грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

Чтец: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Яко Челове́к на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́// грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко ру́ку положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се,// взе́мляй ми́ра грех.  

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко ру́ку положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се,// взе́мляй ми́ра грех.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь,/ и Вы́шний даде́ глас Свой.

ХОР:

Чтец: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.

ХОР: И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь,/ и Вы́шний даде́ глас Свой.

Чтец: И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь.

ХОР: И Вы́шний даде́ глас Свой.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая, да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин, и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся. И возра́дуются пусты́нная Иорда́нова, и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь Карми́лова, и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, ру́ки осла́бленныя, и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным мы́слию: укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т, Той прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат, тогда́ ско́чит хро́мый, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́ жа́ждущей. И бу́дет безво́дная в бла́та, и в жа́ждущей земли́ исто́чник воды́ бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие птиц, водворе́ние си́ринов, и тро́стий, и бла́та. Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся. И не мимои́дет та́мо нечи́ст, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый, разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ниже́ от звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода, и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию, и весе́лие ве́чное над главо́ю их. Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их, отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Во дни о́ны, я́коже скончава́ше Иоа́нн тече́ние, глаго́лаше: кого́ мя непщу́ете бы́ти, несмь аз, но се гряде́т по мне, Ему́же несмь досто́ин разреши́ти реме́нь сапогу́ Его́. Му́жие, бра́тие, сы́нове ро́да Авраа́мля, и и́же в вас, боя́щиися Бо́га, вам сло́во спасе́ния Сего́ посла́ся: Живу́щии бо во Иерусали́ме и кня́зи их сего́ не разуме́вше, и гла́сы проро́ческия, по вся суббо́ты что́мыя, осуди́вше Его́, испо́лниша. И ни еди́ныя вины́ сме́ртныя обре́тше, проси́ша у Пила́та уби́ти Его́. Я́коже сконча́ша вся, я́же о Нем пи́сана, сне́мше со Дре́ва, положи́ша во гро́бе. Бог же воскреси́ Его́ от ме́ртвых. И́же яви́ся на дни мно́ги совозше́дшим с Ним от Галиле́и во Иерусали́м, и́же ны́не суть свиде́телие Его́ к лю́дем. И мы вам благовеству́ем обетова́ние, бы́вшее ко отце́м, я́ко сие́ Бог испо́лнил есть нам, ча́дом их, воздви́г Иису́са.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иерей: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Во вре́мя о́но прии́де Иоа́нн Крести́тель, пропове́дуя в пусты́ни Иуде́йстей и глаго́ля: пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рство Небе́сное. Сей бо есть рече́нный Иса́ием проро́ком, глаго́лющим: глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́. Сам же Иоа́нн имя́ше ри́зу свою́ от влас вельблу́ждь и по́яс усме́н о чре́слех свои́х; снедь же его́ бе пру́жие и мед ди́вий. Тогда́ исхожда́ше к нему́ Иерусали́ма и вся Иуде́я, и вся страна́ Иорда́нская. И креща́хуся во Иорда́не от него́, испове́дающе грехи́ своя́. Ви́дев же Иоа́нн мно́ги фарисе́и и саддуке́и, гряду́щия на Креще́ние его́, рече́ им: рожде́ния ехи́днова, кто сказа́ вам бежа́ти от бу́дущаго гне́ва? Сотвори́те у́бо плоды́, досто́йны покая́ния. И не начина́йте глаго́лати в себе́: отца́ и́мамы Авраа́ма. Глаго́лю бо вам, я́ко мо́жет Бог от ка́мения сего́ воздви́гнути ча́да Авраа́му. Уже́ бо и секи́ра при ко́рени дре́ва лежи́т: вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́т плода́ добра́, посека́емо быва́ет и во огнь вмета́емо. Аз у́бо креща́ю вы водо́ю в покая́ние, Гряды́й же по мне, кре́плий мене́ есть, Ему́же несмь досто́ин сапоги́ понести́, Той вы крести́т Ду́хом Святы́м.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чтец: Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х// Ада́ма первозда́ннаго.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Иерей: Христе́, Све́те и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет Лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

ЧАС ТРЕТИЙ.

 

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 28:

Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву И́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры лива́нския. И истни́т я, я́ко тельца́ лива́нска, и возлю́бленный, я́ко сын единоро́жь. Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́, глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. Глас Госпо́день, сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псало́м 41:

И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу кре́пкому, живо́му, когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? Бы́ша сле́зы моя мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? Сия́ помяну́х, и излия́х на мя ду́шу мою́, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания, шу́ма пра́зднующаго. Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́, и вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся, сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою́, и но́щию песнь Его́ от мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́. Реку́ Бо́гу: засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю, се́туя, хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́, и вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́ и Бог мой.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу – дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

Го́споди поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь предпразднства, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:// Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Предте́чи, и Крести́теля, и проро́ка,/ и паче всех почте́на проро́к,/ трепета́ше ны́не рука́ десна́я,/ егда́ ви́де Тебе́, А́гнца Бо́жия,/ очища́ющаго ми́ру согреше́ния,/ и, по́двигом одержи́мь, вопия́ше:/ не сме́ю прикосну́тися, Сло́ве, верху́ Твоему́,/ Сам мя освяти́ и просвети́, Ще́дре:// Ты бо еси́ Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови. (Два́жды)

Чтец: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Тро́ица, Бог наш,/ Себе́ нам днесь неразде́льно яви́:/ и́бо Оте́ц явле́нным свиде́тельством сро́дства возгласи́,/ Дух же голуби́ным о́бразом сни́де с Небе́с,/ Сын Пречи́стый верх Свой Предте́чи приклони́/ и, кре́щься, челове́чество от рабо́ты изба́ви,// я́ко Человеколю́бец.

Чтец: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Тро́ица, Бог наш,/ Себе́ нам днесь неразде́льно яви́:/ и́бо Оте́ц явле́нным свиде́тельством сро́дства возгласи́,/ Дух же голуби́ным о́бразом сни́де с Небе́с,/ Сын Пречи́стый верх Свой Предте́чи приклони́/ и, кре́щься, челове́чество от рабо́ты изба́ви,// я́ко Человеколю́бец.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь, глас 5:

Гряды́й с пло́тию ко Иорда́ну, Го́споди,/ крести́тися хотя́ во о́бразе Челове́ка, Животода́вче,/ да прельсти́вшихся нас, я́ко Благоутро́бен,/ вся́кия ко́зни и се́ти зми́евы изба́вив, просвети́ши,/ от Отца́ свиде́тельствуемь,/ Боже́ственный же Дух голуби́ным ви́дом Тебе́ предста́,// но всели́ в ду́ши на́ша Того́, Человеколю́бче.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ХОР:

Тропарь, глас 5:

Гряды́й с пло́тию ко Иорда́ну, Го́споди,/ крести́тися хотя́ во о́бразе Челове́ка, Животода́вче,/ да прельсти́вшихся нас, я́ко Благоутро́бен,/ вся́кия ко́зни и се́ти зми́евы изба́вив, просвети́ши,/ от Отца́ свиде́тельствуемь,/ Боже́ственный же Дух голуби́ным ви́дом Тебе́ предста́,// но всели́ в ду́ши на́ша Того́, Человеколю́бче.  

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

ХОР:

Чтец: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми.

ХОР: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

Чтец: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же.

ХОР: Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: измы́йтеся и чи́сти бу́дете, отыми́те лука́вствия от душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от лука́вствий ва́ших. Научи́теся до́брое твори́ти, изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима, суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, – и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко снег, убелю́; а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, убелю́. И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вас поя́ст, – уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Во дни о́ны бысть внегда́ бы́ти Аполло́су в Кори́нфе, Па́влу же, проше́дшу вы́шния страны́, приити́ во Ефе́с, и, обре́т не́кия ученики́, рече́ к ним: а́ще у́бо Дух Свят прия́ли есте́, ве́ровавше? Они́ же ре́ша к нему́: но ниже́, а́ще Дух Святы́й есть, слы́шахом. Рече́ же к ним: во что у́бо крести́стеся? Они́ же реко́ша: во Иоа́нново креще́ние. Рече́ же Па́вел: Иоа́нн у́бо крести́ креще́нием покая́ния, лю́дем глаго́ля: во Гряду́щаго по нем да ве́руют, си́речь во Христа́ Иису́са. Слы́шавше же, крести́шася во И́мя Го́спода Иису́са. И возло́жшу Па́влу на ня ру́це, прии́де Дух Святы́й на ня: глаго́лаху же язы́ки и проро́чествоваху. Бя́ше же всех муже́й я́ко двана́десять. Вшед же в со́нмище, дерза́ше, не обину́яся, три ме́сяцы бесе́дуя и уверя́я я́же о Ца́рствии Бо́жии.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Иерей: Зача́ло Ева́нгелия Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, я́коже есть пи́сано во проро́цех: се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м, и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́. Бысть Иоа́нн, крестя́й в пусты́ни, и пропове́дая креще́ние покая́ния во отпуще́ние грехо́в. И исхожда́ше к нему́ вся Иуде́йская страна́ и иерусали́мляне, и креща́хуся вси во Иорда́не реце́ от него́, испове́дающе грехи́ своя́. Бе же Иоа́нн оболче́н власы́ вельблу́жди, и по́яс усме́н о чре́слех его́, и яды́й акри́ды, и мед ди́вий. И пропове́даше, глаго́ля: гряде́т Кре́плий мене́, во след мене́, Ему́же несмь досто́ин, прекло́нься, разреши́ти реме́нь сапо́г Его́. Аз у́бо крести́х вы в воде́, Той же крести́т вы Ду́хом Святы́м.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чтец: Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х// Ада́ма первозда́ннаго.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и, и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

ЧАС ШЕСТОЙ.

 

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 73:

Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́. Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша. Я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне, секи́рами разсеко́ша две́ри его́ вку́пе, се́чивом и оско́рдом разруши́ша и. Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще И́мене Твоего́. Ре́ша в се́рдцы свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те, и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́. Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг, раздражи́т проти́вный И́мя Твое́ до конца́? Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты стерл еси главы́ зми́ев в воде́, Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския. Твой есть день, и Твоя есть нощь, Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце. Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и весну́, Ты созда́л еси́ я. Помяни́ сия́: враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша И́мя Твое́. Не преда́ждь зве́рем ду́шу, испове́дающуюся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та И́мя Твое́. Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою́, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Псалом 76:

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых: отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. Помяну́х Бо́га и возвесели́хся; поглумля́хся, и малоду́шствоваше дух мой. Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́, смято́хся и не глаго́лах. Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся. Но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой. Еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь и не приложи́т благоволи́ти па́ки? Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? Еда́ забу́дет уще́дрити Бог или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́. И поучу́ся во всех де́лех Твои́х и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. Бо́же, во святе́м путь Твой: кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́, сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́. Изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды и убоя́шася, смято́шася бе́здны. Мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную, подви́жеся и тре́петна бысть земля́. В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются. Наста́вил еси́, я́ко о́вцы, лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна. Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́, летя́щия во дни, от ве́щи, во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́ сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́. Долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь предпразднства, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:// Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

ХОР:

Тропарь, глас 8 (поётся стихирным напевом):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь ко Иоа́нну:/ проро́че, гряди́ крести́ти Мене́,/ тебе́ созда́вшаго, и просвеща́ющаго благода́тию,/ и очища́ющаго всех./ Прикосни́ся Боже́ственному Моему́ верху́/ и не усумни́ся./ Про́чее оста́ви ны́не,/ и́бо испо́лнити приидо́х пра́вду вся́кую./ Ты же не усумни́ся отню́д,/ и́бо тая́щагося в вода́х бори́теля,/ кня́зя тьмы, тщу́ся погуби́ти,/ избавля́я мир от его́ сете́й ны́не,// подая́ я́ко Человеколю́бец Живо́т ве́чный. (Два́жды)

Чтец: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

ХОР:

Тропарь, глас 6:

Днесь псало́мское проро́чество коне́ц прия́ти спеши́т:/ мо́ре бо, – рече́, – ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять/ от лица́ Госпо́дня, от лица́ Бо́га Иа́ковля,/ прише́дша от раба́ прия́ти Креще́ние./ Я́ко да и мы, и́дольския измы́вшеся нечистоты́,// просвети́мся душа́ми Его́ ра́ди.

Чтец: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

ХОР:

Тропарь, глас 6:

Днесь псало́мское проро́чество коне́ц прия́ти спеши́т:/ мо́ре бо, – рече́, – ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять/ от лица́ Госпо́дня, от лица́ Бо́га Иа́ковля,/ прише́дша от раба́ прия́ти Креще́ние./ Я́ко да и мы, и́дольския измы́вшеся нечистоты́,// просвети́мся душа́ми Его́ ра́ди.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь, глас 5:

Что возвраща́еши твоя́ во́ды, о Иорда́не?/ Что воспяща́еши струи́,/ и не прехо́диши е́же по естеству́ хожде́ние? Не мо́щно ми терпе́ти, – рече́, – Огня́, пояда́ющаго мя./ Удивля́юся и ужаса́юся кра́йнему схожде́нию:/ я́ко не обыко́х Чи́стаго измыва́ти,/ ни навыко́х Безгре́шнаго отира́ти,/ но оскверне́нныя сосу́ды очища́ти,/ те́рния попаля́ти ми согреше́ний учи́т/ и́же во мне креща́емый Христо́с./ Иоа́нн свиде́тельствует ми глас Сло́ва, вопия́:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра./ Тому́, ве́рнии, возопии́м:// явле́йся Бо́же в на́ше спасе́ние, сла́ва Тебе́.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ХОР:

Тропарь, глас 5:

Что возвраща́еши твоя́ во́ды, о Иорда́не?/ Что воспяща́еши струи́,/ и не прехо́диши е́же по естеству́ хожде́ние? Не мо́щно ми терпе́ти, – рече́, – Огня́, пояда́ющаго мя./ Удивля́юся и ужаса́юся кра́йнему схожде́нию:/ я́ко не обыко́х Чи́стаго измыва́ти,/ ни навыко́х Безгре́шнаго отира́ти,/ но оскверне́нныя сосу́ды очища́ти,/ те́рния попаля́ти ми согреше́ний учи́т/ и́же во мне креща́емый Христо́с./ Иоа́нн свиде́тельствует ми глас Сло́ва, вопия́:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра./ Тому́, ве́рнии, возопии́м:// явле́йся Бо́же в на́ше спасе́ние, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: В мо́ри путие́ Твои́,/ и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих.

ХОР:

Чтец: Глас гро́ма Твоего́ в колеси́.

ХОР: В мо́ри путие́ Твои́,/ и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих.

Чтец: В мо́ри путие́ Твои́.

ХОР: И стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чников спасе́ния. И рече́ши в день он: испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́. Вознеси́те во язы́цех сла́ву Его́, помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́. По́йте И́мя Госпо́дне, я́ко высо́кая сотвори́. Возвести́те сия́ по всей земли́, ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не, я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся, в смерть Его́ крести́хомся. Спогребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в смерть: да я́коже воста́ Христо́с от ме́ртвых сла́вою О́тчею, та́ко и мы во обновле́нии жи́зни ходи́ти на́чнем. А́ще бо сообра́зни бы́хом подо́бию сме́рти Его́, то и воскресе́нию бу́дем. Сие́ ве́дяще, я́ко ве́тхий наш челове́к с Ним распя́тся, да упраздни́тся те́ло грехо́вное, я́ко ктому́ не рабо́тати нам греху́. Уме́рый бо, оправди́ся от греха́. А́ще ли умро́хом со Христо́м, ве́руем, я́ко и жи́ви бу́дем с Ним: Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых, ктому́ уже́ не умира́ет, смерть Ему́ ктому́ не облада́ет. Е́же бо у́мре, греху́ у́мре еди́ною, а е́же живе́т, Бо́гови живе́т. Та́кожде и вы помышля́йте себе́: ме́ртвым у́бо бы́ти греху́, живы́м же Бо́гови, о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иерей: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Иерей: Во вре́мя о́но прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго и крестися от Иоанна во Иордане. И а́бие восходя́ от воды́, ви́де разводя́щася Небеса́ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань. И глас бысть с Небесе́: Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х. И а́бие Дух изведе́ Его́ в пусты́ню. И бе ту в пусты́ни дней четы́редесять, искуша́емь сатано́ю, и бе со зверьми́, и А́нгели служа́ху Ему́. По преда́нии же Иоа́ннове, прии́де Иису́с в Галиле́ю, пропове́дая Ева́нгелие Ца́рствия Бо́жия и глаго́ля: я́ко испо́лнися вре́мя и прибли́жися Ца́рствие Бо́жие. Пока́йтеся и ве́руйте во Ева́нгелие.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чтец: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х// Ада́ма первозда́ннаго.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ.

 

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 92:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в престо́л Твой отто́ле, от ве́ка Ты еси́. Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих. Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́: до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Псалом 113:

Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля, из люде́й ва́рвар, бысть Иуде́я святы́ня Его́, Изра́иль о́бласть Его́. Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять. Го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии. Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́, и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля, обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я, и несеко́мый во исто́чники водны́я. Не нам, Го́споди, не нам, но И́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, да не когда́ реку́т языцы: где есть Бог их? Бог же наш на Небеси́ и на земли́, вся, ели́ка восхоте́, сотвори́. И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих:/ уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я и вси, наде́ющиися на ня. Дом Изра́илев упова́ на Го́спода, Помо́щник и Защи́титель им есть. Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода, Помо́щник и Защи́титель им есть. Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода, Помо́щник и Защи́титель им есть. Госпо́дь, помяну́в ны, благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь. Благослови́л есть боя́щияся Го́спода, ма́лыя с вели́кими. Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша. Благослове́ни вы Го́сподеви, Сотво́ршему Не́бо и зе́млю. Не́бо Небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси, низходя́щии во ад: Но мы, живи́и, благослови́м Го́спода от ны́не и до ве́ка.

Псалом 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь; спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, благ, и кро́ток, и многоми́лостив всем, призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят И́мя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й: да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м и просла́влю И́мя Твое́ в век. Я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́ и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый, и многоми́лостивый, и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́ и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

ХОР:

Тропарь предпразднства, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:// Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

ХОР:

Тропарь, глас 7 (поётся стихирным напевом):

У́жас бе ви́дети/ Небесе́ и земли́ Творца́, на реце́ обна́жшагося/ и Креще́ние от раба́ за на́ше спасе́ние прие́млющаго, я́ко раба́./ И ли́цы А́нгельстии дивля́хуся стра́хом и ра́достию,/ с ни́миже покланя́емся Тебе́:/ спаси́ нас, Го́споди. (Два́жды)

Чтец: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермони́мски.

ХОР:

Тропарь, глас 2:

Егда́ к себе́ гряду́ща Предте́ча Го́спода сла́вы вопия́ше зря:/ Сей, избавля́яй ми́ра, прии́де от истле́ния,/ Сей избавля́ет нас от ско́рби,/ Сей согреше́ний оставле́ние да́рует, я́ко Бог на земли́,/ от Де́вы Чи́стыя прии́де ми́лости ра́ди/ и вме́сто рабо́в сы́ны Бо́жия соде́ловает,/ вме́сто же тьмы просвеща́ет челове́чество/ водо́ю Боже́ственнаго Креще́ния Его́./ Про́чее, прииди́те, согла́сно Того́ да славосло́вим// со Отце́м и со Святы́м Ду́хом.

Чтец: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

ХОР:

Тропарь, глас 2:

Егда́ к себе́ гряду́ща Предте́ча Го́спода сла́вы вопия́ше зря:/ Сей, избавля́яй ми́ра, прии́де от истле́ния,/ Сей избавля́ет нас от ско́рби,/ Сей согреше́ний оставле́ние да́рует, я́ко Бог на земли́,/ от Де́вы Чи́стыя прии́де ми́лости ра́ди/ и вме́сто рабо́в сы́ны Бо́жия соде́ловает,/ вме́сто же тьмы просвеща́ет челове́чество/ водо́ю Боже́ственнаго Креще́ния Его́./ Про́чее, прииди́те, согла́сно Того́ да славосло́вим// со Отце́м и со Святы́м Ду́хом.

Чтец (по Типикону – диакон) читает возгласно стихиру, глас 5:

Ру́ку твою́, прикосну́вшуюся пречи́стому верху́ Влады́чню,/ с не́юже и пе́рстом Того́ нам показа́л еси́,/ воздежи́ о нас к Нему́, Крести́телю,/ я́ко дерзнове́ние име́я мно́го,/ и́бо бо́лий проро́к всех, от Него́ свиде́тельствован еси́./ О́чи же твои́ па́ки,/ Всесвята́го Ду́ха ви́девшия, я́ко в ви́де голуби́не соше́дша,/ воздви́гни к Нему́, Крести́телю,/ и ми́лостива нам соде́лай,/ и прииди́, ста́ни с на́ми,// запеча́таяй пе́ние и предначина́яй торжество́.

Диакон: Вели́кому Господи́ну и Отцу́ на́шему Святе́йшему Патриа́рху Моско́вскому и всея́ Руси́ Кири́ллу, Свяще́нному Сино́ду, Преосвяще́нным Митрополи́том, Архиепи́скопом и Епи́скопом, и Господи́ну на́шему, (высоко-)Преосвяще́ннейшему (имя), (митрополи́ту или а́рхи-) епи́скопу (ти́тул), настоя́телю свята́го хра́ма сего́, и всему́ освяще́нному собо́ру, богохрани́мей стране́ на́шей, власте́м и во́инству ея́ мно́га ле́та!

ХОР (Трижды):

 

Диакон: Всем правосла́вным христиа́ном пода́ждь, Го́споди тишину́ и благоде́нствие и изоби́лие плодо́в земны́х, и мно́га ле́та!

ХОР: Мно́гая ле́та (Трижды)

ХОР: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихира, глас 5:

Ру́ку твою́, прикосну́вшуюся пречи́стому верху́ Влады́чню,/ с не́юже и пе́рстом Того́ нам показа́л еси́,/ воздежи́ о нас к Нему́, Крести́телю,/ я́ко дерзнове́ние име́я мно́го,/ и́бо бо́лий проро́к всех, от Него́ свиде́тельствован еси́./ О́чи же твои́ па́ки,/ Всесвята́го Ду́ха ви́девшия, я́ко в ви́де голуби́не соше́дша,/ воздви́гни к Нему́, Крести́телю,/ и ми́лостива нам соде́лай,/ и прииди́, ста́ни с на́ми,// запеча́таяй пе́ние и предначина́яй торжество́.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Прокимен, глас тре́тий: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся?

ХОР:

Чтец: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

ХОР: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся?

Чтец: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой.

ХОР: Кого́ убою́ся?

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я. И положу́ вся́кую го́ру в путь и вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Ти́ту посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние:

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Ча́до Ти́те, яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком, наказу́ющи нас, да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х похоте́й, целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И́же дал есть Себе́ за ны, да изба́вит ны от вся́каго беззако́ния и очи́стит Себе́ лю́ди избра́нны, ревни́тели до́брым дело́м. Егда́ же благода́ть и человеколю́бие яви́ся Спа́са на́шего Бо́га, не от дел пра́ведных, и́хже сотвори́хом мы, но по Свое́й Его́ ми́лости, спасе́ нас ба́нею пакибытия́ и обновле́нием Ду́ха Свята́го, Его́же излия́ на нас оби́льно Иису́с Христо́м, Спаси́телем на́шим, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем по упова́нию жи́зни ве́чныя.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иерей: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Слава, Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Во вре́мя о́но прии́де Иису́с от Галиле́и на Иорда́н ко Иоа́нну крести́тися от него́. Иоа́нн же возбраня́ше Ему́, глаго́ля: аз тре́бую Тобо́ю крести́тися, и Ты ли гряде́ши ко мне? Отвеща́в же, Иису́с рече́ к нему́: оста́ви ны́не, та́ко бо подо́бно есть нам испо́лнити вся́ку пра́вду. Тогда́ оста́ви Его́. И, крести́вся, Иису́с взы́де а́бие от воды́, и се отверзо́шася Ему́ Небеса́, и ви́де Ду́ха Бо́жия, сходя́ща, я́ко го́лубя, и гряду́ща на Него́. И се глас с Небесе́, глаго́ля: Сей есть Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х.

ХОР: Слава, Тебе, Господи, слава Тебе.

Чтец: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х// Ада́ма первозда́ннаго.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.  

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, в о́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

По заключительной молитве 9-го часа начинается чтение изобразительных:

 

Псалом 102:

Чтец: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ И́мя свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода и не забыва́й всех воздая́ний Его́. Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́. Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами. Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь и судьбу́ всем обиди́мым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ Небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть, есмы́. Челове́к, я́ко трава́, дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т. Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́. И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́ и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте Влады́чества Его́; благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Псалом 145:

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м. Пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух его́ и возврати́тся в зе́млю свою́, в той день поги́бнут вся помышле́ния Его. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго Не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя, Госпо́дь умудря́ет слепцы́, Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, Госпо́дь лю́бит пра́ведники, Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог Твой, Сио́не, в род и род.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

[1]Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́ко же и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь Иоа́нну вопие́т: не убо́йся крести́ти Мя, спасти́ бо приидо́х Ада́ма первозда́ннаго.  

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

[2]Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Диа́кон: Прему́дрость.

ХОР: Досто́йно есть, я́ко вои́стину,/ блажи́ти тя Богоро́дицу,/ присноблаже́нную и пренепоро́чную,// и Ма́терь Бо́га на́шего.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

ХОР: Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

ХОР: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Иерей творит отпуст.

ХОР: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

Если навечерие случится в седмичный день, кроме субботы и воскресенья, то в этот день, утром, совершаются: великие (или царские) часы и вечерня с литургией святого Василия Великого.

Если навечерие Крещения совпадет с субботой или воскресеньем, то великие часы переносятся на пятницу и литургия в эту пятницу не совершается.
В самый день навечерия, т.е. в субботу или воскресенье, бывает литургия св. Иоанна Златоуста в свое время, после которой служится великая вечерня, относящаяся уже к самому празднику. Литургия же святого Василия Великого переносится на день самого праздника.

 

[3]По совершении 9-го часа:

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ.

 

Диа́кон: Благослови́, влады́ко.

Иере́й: [4]Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Чтец: [5]Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 103:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в веле ле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Три́жды)

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

ХОР: Го́споди, поми́луй.  (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек)), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

 

Если случится в субботу или неделю вечера, поётся «Блажен муж» и после него малая ектения (в другие дни – сразу «Господи воззвах»).

 

СТИХИРЫ НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ

Канонарх: Глас 2, Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя.

ХОР: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Просвети́теля на́шего,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка,/ ви́дев Предте́ча крести́тися прише́дша,/ ра́дуется душе́ю и трепе́щет,/ руко́ю показу́ет Eго́ и глаго́лет лю́дем./ Сей, избавля́яй Изра́иля,/ свобожда́яй нас от истле́ния.// О безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Еще раз стихиру «Просветителя нашего...»

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Изба́вителю на́шему, от раба́ креща́ему/ и Ду́ха прише́ствием свиде́тельствуему,/ ужасо́шася, зря́ще, А́нгельская во́инства./ Глас же с Небесе́ принесе́ся от Oтца́:/ Сей, Eго́же Предте́ча руко́ю креща́ет,/ Сын Мой eсть возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х.// Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Еще раз стихиру «Избавителю нашему…»

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Иoрда́нския струи́ Тебе́, Исто́чника, прия́ша,/ и Уте́шитель в ви́де голуби́не схожда́ше./ Приклоня́ет верх Приклони́вый Небеса́./ Зове́т и вопие́т бре́ние Зижди́телю:/ что́ ми повелева́еши, я́же вы́ше мене́?/ Аз тре́бую Твоего́ Креще́ния.// О безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Еще раз стихиру  «Иорданския струи Тебе…»

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Спасти́ хотя́ заблу́ждшаго челове́ка,/ не не сподо́бился eси́ в ра́бий зрак облещи́ся:/ подоба́ше бо Тебе́, Влады́це и Бо́гу, восприя́ти на́ша за ны,/ Тебе́ бо кре́щшуся пло́тию, Изба́вителю,/ оставле́ния сподо́бил eси́ нас./ Те́мже вопие́м Ти:// Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Еще раз стихиру  «Спасти хотя заблуждшаго…»

Слава и ныне, глас тойже,

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в Ами́нь.

Приклони́л eси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л eси́ главы́ змиéв./ Прише́д в струи́, просвети́л eси́ вся́чeская,/ éже сла́вити Тя, Спа́се,// Просвети́теля душ на́ших.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

ХОР: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы/ Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго,/ Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́!/ Прише́дше на за́пад со́лнца,/ ви́девше свет вече́рний,/ пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га./ Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными,/ Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й;// те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен [6](вели́кий), глас … .

ПРОКИМНЫ:

В субботу вечера, глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.
Стих 1: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.
Стих 2: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жется.
Стих 3: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дний.

В неделю вечера, глас 8:

Се ны́не благослови́те Го́спода / вси раби́ Госпо́дни.
Стих: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

В понедельник вечера, глас 4:

Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́.
Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Во вторник вечера, глас 1:

Ми́лость Твоя́, Го́споди, / пожене́т мя вся дни живота́ моего́.
Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя.

В среду вечера, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми.
Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

В четверток вечера, глас 6:

По́мощь моя́ от Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю.
Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

В пяток вечера, глас 7:

Бог наш на небеси и на земли,/ вся, елика восхоте, сотвори.
Стих 1: Во исхо́де исра́илеве от Еги́пта, дому иа́ковля из людей варвар, бысть Иуде́а святы́ня его.
Стих 2. Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́тся вспять.
Стих 3. Что ти есть, мо́ре, яко побе́гло еси́; и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять.

 

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем

Чтец: В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: что вопие́ши ко Мне? Глаго́ли сыново́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют. И ты возми́ жезл твой, и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и расто́ргни е, и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху. И се Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и слуг его́, и еги́птян всех, и вни́дут в след их, и просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. И уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз Госпо́дь, прославля́ющу Ми ся в фарао́не, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и возгна́ Госпо́дь мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь, и сотвори́ мо́ре су́хо, и разступи́ся вода́. И внидо́ша сы́нове Изра́илевы в посре́д мо́ря по су́ху, и вода́ им бысть стена́ одесну́ю и стена́ ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне и внидо́ша созади́ их всяк конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто, еги́птяне же бежа́ша под водо́ю, и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря. И, обрати́вшися, вода́ покры́ колесни́цы, и вса́дники, и триста́ты, и всю си́лу фарао́нову, вше́дших в след их в мо́ре, и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур. И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во. И вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́ и та́мо искуша́ше его́. И рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод и се́дмьдесят стебль фи́ников, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздви́гшеся от Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.

Чтец (возглашает): Глас пя́тый: Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир Сотвори́вый, да просвети́ши во тьме седя́щия,

Чтец (поет): Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

ХОР: Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

 

Далее хор непрерывно поёт «Человеколюбче, слава Тебе» (пока чтец не дочитает тропарь на «и ныне», а чтец непрерывно читает подряд тропари):

 

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое́. Да просвети́ши во тьме седя́щия;

Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. Да просвети́ши во тьме седя́щия;

Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш. Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́. Да просвети́ши во тьме седя́щия;

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Да просвети́ши во тьме седя́щия;

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Да просвети́ши во тьме седя́щия;

ХОР (последний раз): Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Чтец (возглашает): Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир Сотвори́вый, да просвети́ши во тьме седя́щия;

Чтец (поет): Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Иису́са Нави́на чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Госпо́дь ко Иису́су: в день сей начина́ю вознести́ тя пред все́ми сы́нами Изра́илевыми, да разуме́ют, зане́ я́коже бех с Моисе́ом, та́ко бу́ду и с тобо́ю. И ны́не запове́ждь свяще́нником, взима́ющим ковче́г заве́та, глаго́ля: да я́ко вни́дите в часть воды́ Иорда́нския и ста́нете при Иорда́не. Я́коже идя́ху свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, во Иорда́н, и но́ги свяще́нников, нося́щих ковче́г, омочи́шася в ча́сти воды́ Иорда́нския. Иорда́н же исполня́шеся во всем ло́жи свое́м, я́коже во дни жа́твы пшени́цы. И ста́ша во́ды низходя́щия свы́ше в сонм еди́н, отстоя́щия дале́че зело́ от Адами́ гра́да, да́же до страны́ Кариафиари́м. Низходя́щая же сни́де на мо́ре Арави́тское, да́же до мо́ря соли́щнаго, до́ндеже вконе́ц оскуде́, и лю́дие стоя́ху пря́мо Иерихо́на. И ста́ша свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, на су́се, посреде́ Иорда́на, гото́вы. И вси сы́нове Изра́илевы преидо́ша по су́ху, до́ндеже сконча́ша вси лю́дие, преходя́ще Иорда́н.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Царств четве́ртых чте́ние.

Диа́кон: Вонмем.

Чтец: Рече́ Илия́ к Елиссе́ю: седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ Елиссе́й: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тя. И поидо́ста о́ба, и пя́тдесят муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча, о́ба же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю, и порази́ е́ю во́ды, и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху. И бысть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю: проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят бу́ду от тебе́. И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо Дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне. И рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти, оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от тебе́, бу́дет ти тако; а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бысть иду́щим им и глаго́лющим, и се колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма. И взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева, и ко́ни его́, и не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я на дво́е, и взят ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́, и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где у́бо есть Бог Илии́н Апфо́? И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Царств четве́ртых чте́ние

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Прии́де Неема́н, князь царя́ Ассири́йскаго, с колесни́цами и ко́ньми свои́ми и ста при две́рех хра́ма Елиссе́ева. И посла́ Елиссе́й к нему́ ве́стника, глаго́ля: шед, измы́йся во Иорда́не седми́жды, и обрати́тся плоть твоя́ к тебе́, и очи́стишися. И разгне́вася Неема́н, и оты́де, и рече́: се рех, да изы́дет ко мне, и призове́т о и́мени Го́спода Бо́га своего́, и положи́т ру́ку свою́ на прока́зу, и оты́мет ю от пло́ти моея́. Не добре́йши ли суть Арвана́ и Фарфа́, реце́ Дама́скове, па́че Иорда́на и всех вод Изра́илевых? Не шед ли, измы́юся в них и очи́щуся? И возврати́ся, и оты́де с гне́вом. И приступи́ша о́троцы его́ и ре́ша к нему́: го́споди, а́ще бы ве́лие сло́во глаго́лал к тебе́ проро́к, не бы ли сотвори́л, я́коже рече́ к тебе́: измы́йся и очи́стишися? И сни́де Неема́н, и погрузи́ся во Иорда́не седми́жды, по глаго́лу челове́ка Бо́жия, и обрати́ся плоть его к нему́, я́ко отроча́те ма́ла, и очи́стися.

Чтец (возглашает): Глас шесты́й: Гре́шником и мытаре́м за мно́жество ми́лости Твоея́ яви́лся еси́, Спа́се наш. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

Чтец (поет): То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва Тебе́.

ХОР: То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва Тебе́.

 

Далее хор непрерывно поёт «То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва Тебе́» (пока чтец не дочитает тропарь на «и ныне», а чтец непрерывно читает подряд тропари):

 

Чтец: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в престо́л Твой отто́ле, от ве́ка Ты еси́. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́. До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

ХОР (последний раз): То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва Тебе́.

Чтец (возглашает): Гре́шником и мытаре́м за мно́жество ми́лости Твоея́ яви́лся еси́, Спа́се наш. Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти;

Чтец (поет): То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: измы́йтеся и чи́сти бу́дете, отыми́те лука́вствия от душ ва́ших, пред очи́ма Мои́ма преста́ните от лука́вствий ва́ших. Научи́теся до́брое твори́ти, изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима, суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, – и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко снег, убелю́; а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, убелю́. И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вас поя́ст. Уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Воззре́в Иа́ков и ви́де полк Бо́жий ополчи́вшийся, и срето́ша его́ А́нгели Бо́жии. Рече́ же Иа́ков, егда́ ви́де их: полк Бо́жий сей. И нарече́ и́мя ме́сту тому́ Полки́. Посла́ же Иа́ков ве́стники пред собо́ю ко Иса́ву, бра́ту своему́, в зе́млю Сии́р, во страну́ Едо́мскую. И запове́да им, глаго́ля: си́це рцы́те господи́ну моему́ Иса́ву: та́ко глаго́лет о́трок твой Иа́ков: с Лава́ном пожи́х и укосне́х до ны́не, и бы́ша ми о́вцы, и воло́ве, и осля́та, и рабы́, и рабы́ни. И посла́х возвести́ти го́сподеви моему́ Иса́вови, да обря́щет благода́ть о́трок твой пред тобо́ю. И возврати́шася ве́стницы ко Иа́кову, глаго́люще: идо́хом ко Иса́ву, бра́ту твоему́, и се сам гряде́т в сре́тение твое́ и четы́ре ста муже́й с ним. Убоя́ся же Иа́ков зело́, и недоумева́шеся, и раздели́ лю́ди, и́же с ним, и волы́, и о́вцы на два полка́. И рече́ Иа́ков: а́ще прии́дет Иса́в на полк еди́н и посече́т и, бу́дет полк вторы́й во спасе́ние. И рече́ Иа́ков: Бог отца́ моего́ Авраа́ма и Бог отца́ моего́ Исаа́ка, Го́споди, реки́й ми: отбежи́ в зе́млю бытия́ твоего́, и добро́ ти сотворю́. Дово́льно ми да бу́дет от вся́кия пра́вды и от вся́кия и́стины, ю́же сотвори́л еси́ о́троку Твоему́, с жезло́м бо мои́м сим преидо́х Иорда́н.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́, и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взят ю. Отве́рзши же, ви́дит отроча́, пла́чущееся в краби́йце, и пощади́ е дщи фарао́нова, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́. Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщи фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е, аз же дам ти мзду. Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е. Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е ко дще́ри фарао́нове, и бысть ей в сы́на. Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Су́дей чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Гедео́н к Бо́гу: а́ще спаса́еши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом рекл еси́: Се аз положу́ руно́ о́вчее на гумне́ и, а́ще бу́дет роса́ на руне́ то́кмо, по всей же земли́ су́ша, разуме́ю, я́ко спасе́ши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом рекл еси́. И бысть та́ко. И ура́нив Гедео́н нау́трие, и исцеди́ руно́, и истече́ роса́ от руна́, испо́лнен окри́н воды́. И рече́ Гедео́н к Бо́гу: да не прогне́вается у́бо я́рость Твоя́ на мя, и возглаго́лю еще́ еди́ною, и искушу́ еще́ еди́ною руно́м: да бу́дет у́бо су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ роса́. И сотвори́ Бог та́ко в нощи́ той, и бысть су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ бысть роса́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Царств тре́тиих чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Илия́ к лю́дем: приступи́те ко мне. И приступи́ша вси лю́дие к нему́. И взят Илия́ двана́десять ка́мений, по числу́ двана́десяти коле́н сыно́в Изра́илевых, я́коже глаго́ла Госпо́дь к нему́, глаго́ляй: Изра́иль бу́дет и́мя твое́. И созда́ ка́мение, и исцели́ олта́рь Госпо́день раско́панный, и сотвори́ ров, вмеща́ющ по две ме́ры се́мени, о́крест олтаря́. И положи́ поле́на на олтари́, его́же сотвори́. И раздроби́ всесожже́ния, и положи́ на поле́на, и обы́де олта́рь. И рече́ Илия́: приими́те ми четы́ре водоно́сы воды́, и да пролию́тся на олта́рь, на всесожже́ние же и на поле́на. И рече́: удво́йте. И удво́иша. И рече́: утро́йте. И утро́иша. И идя́ше вода́ о́крест олтаря́, и ров испо́лнися воды́. И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, услы́ши мене́ днесь огне́м, и разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев, и аз раб Твой и Тебе́ ра́ди сотвори́х сия́ вся, и Ты обрати́ сердца́ люде́й сих в след Тебе́. И паде́ огнь от Го́спода с Небесе́ и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и во́ду, я́же на них, и во́ду, я́же в ро́ве, и ка́мение, и персть полиза́ огнь. И падо́ша вси лю́дие на лице́ свое́м и ре́ша: вои́стину Госпо́дь Бог, Той есть Бог.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Царств четве́ртых чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю: се жили́ще гра́да сего́ добро́, я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и безча́дны. И рече́ Елиссе́й: приими́те ми водоно́с нов и всы́плите ту соль; и прия́ша и. И изы́де на исхожде́ние вод, и вве́рже та́мо соль, и рече́: та́ко глаго́лет Госпо́дь, исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ бу́дет отню́д умира́я, ниже́ безча́дствующая си́ми. И исцеле́ша во́ды до дне сего́, по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя, и в день спасе́ния помого́х тебе́, и созда́х тя, и дах тя, и положи́х тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю, и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И и́же во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я. И положу́ вся́ку го́ру в путь и вся́ку стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Госпо́дь лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́ или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всеми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

ХОР: Ами́нь.

[7]Диа́кон: Го́споди, спаси́ благочести́выя.

ХОР: Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Диа́кон: И услы́ши ны.

ХОР: И услы́ши ны.

Диа́кон: И во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

ТРИСВЯТОЕ:

ХОР:
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бессме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Бессме́ртный, поми́луй нас.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?

ХОР:

Чтец: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

ХОР: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?

Чтец: Госпо́дь просвеще́ние мое́.

ХОР: И Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?  

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: К Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, свобо́ден сый от всех, всем себе́ порабо́тих, да множа́йшия приобря́щу. Бых Иуде́ем, я́ко Иуде́й, да Иуде́и приобря́щу: подзако́нным, я́ко подзако́нен, да подзако́нныя приобря́щу. Беззако́нным, я́ко беззако́нен, не сый беззако́нник Бо́гу, но зако́нник Христу́, да приобря́щу беззако́нныя. Бых немощны́м я́ко не́мощен, да немощны́я приобря́щу. Всем бых вся, да вся́ко не́кия спасу́. Сие́ же творю́ за благове́стие, да соо́бщник ему́ бу́ду. Не ве́сте ли, я́ко теку́щии в позо́рищи вси у́бо теку́т, еди́н же прие́млет по́честь? Та́ко тецы́те, да пости́гнете. Всяк же подвиза́яйся от всех воздержи́тся: и они́ у́бо да истле́нен вене́ц прии́мут, мы же неистле́нен. Аз у́бо та́ко теку́, не я́ко безве́стно, та́ко подвиза́юся, не я́ко возду́х бия́й. Но умерщвля́ю те́ло мое́ и порабоща́ю, да не ка́ко ины́м пропове́дуя, сам неключи́мь бу́ду.

Иере́й: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Глас 6: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

ХОР: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтец: Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя Царе́ви.

ХОР: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтец: Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих.

ХОР: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

[8]Диа́кон: Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Луки́.

Иере́й: Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Луки́, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Диа́кон: В пятоена́десять ле́то влады́чества Тиве́рия ке́саря, облада́ющу Понти́йскому Пила́ту Иуде́ею, и четвертовла́ствующу Галиле́ею И́роду, Фили́ппу же, бра́ту его́ четвертовла́ствующу Тури́ею и Трахони́тскою страно́ю, и Лиса́нию Авилини́ею четвертовла́ствующу, при архиере́и А́нне и Каиа́фе, бысть глаго́л Бо́жий ко Иоа́нну, Заха́риину сы́ну, в пусты́ни. И прии́де во всю страну́ Иорда́нскую, пропове́дая креще́ние покая́ния во оставле́ние грехо́в. Я́коже есть пи́сано в кни́зе слове́с Иса́ии проро́ка, глаго́люща: глас вопию́щаго в пусты́ни, угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́. Вся́ка дебрь испо́лнится, и вся́ка гора́ и холм смири́тся: и бу́дут стропо́тная в пра́вая и о́стрии в пути́ гла́дки. И у́зрит вся́ка плоть спасе́ние Бо́жие. Глаго́лаше же исходя́щим наро́дом крести́тися от него́: порожде́ния ехи́днова, кто сказа́ вам бежа́ти от гряду́щаго гне́ва? Сотвори́те у́бо плоды́ досто́йны покая́ния, и не начина́йте глаго́лати в себе́: отца́ и́мамы Авраа́ма. Глаго́лю бо вам, я́ко мо́жет Бог от ка́мения сего́ воздви́гнути ча́да Авраа́му. Уже́ бо и секи́ра при ко́рени дре́ва лежи́т: вся́ко у́бо дре́во, не творя́щее плода́ добра́, посека́ется и во огнь вмета́ется. И вопроша́ху его́ наро́ди, глаго́люще: что у́бо сотвори́м? Отвеща́в же глаго́ла им: име́яй две ри́зе, да пода́ст неиму́щему, и име́яй бра́шна, та́кожде да твори́т. Приидо́ша же и мытари́ крести́тися от него́, и ре́ша к нему́: учи́телю, что сотвори́м? Он же рече́ к ним: ничто́же бо́ле от повеле́ннаго вам твори́те. Вопроша́ху же его́ и во́ини, глаго́люще: и мы что сотвори́м? И рече́ к ним: никого́же оби́дите, ни оклеветава́йте: и дово́льни бу́дите обро́ки ва́шими. Ча́ющим же лю́дем, и помышля́ющим всем в сердца́х свои́х о Иоа́нне, еда́ той есть Христо́с, отвещава́ше Иоа́нн всем глаго́ля: аз у́бо водо́ю креща́ю вы: гряде́т же Кре́плий мене́, Ему́же несмь досто́ин отреши́ти реме́нь сапогу́ Его́. Той вы крести́т Ду́хом Святы́м и огне́м. Ему́же лопа́та в руку́ Его́, и потреби́т гумно́ Свое́, и собере́т пщени́цу в жи́тницу Свою́, пле́вы же сожже́т огне́м негаса́ющим. Мно́га же у́бо и и́на, утеша́я благовествова́ше лю́дем.

ХОР: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

И далее по чину литургии Василия Великого.

 

ВМЕСТО ДОСТОЙНО:

ХОР: О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь,/ А́нгельский собор и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ девственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся,/ и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́/ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла.// О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

ПРИЧАСТЕН:

ХОР: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних.

По заамвонной молитве тотчас поются (обычно стихирным напевом) тропари, глас 8-й: «Глас Господень...», и прочее по ряду Великое освящение воды

.

Если же Литургия не служится, то после Евангелия:

 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

ХОР: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

ХОР: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер се́й без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно, и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, // ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

ХОР: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Яко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

 

По возгласе молитвы главопреклонения тотчас поются (обычно стихирным напевом) тропари, глас 8-й: «Глас Господень…», и прочее по ряду Великое освящение воды:
 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

ХОР глас 8:

Глас Госпо́день на вода́х вопие́т, глаго́ля:/ прииди́те, приими́те вси/ Ду́ха прему́дрости,/ Ду́ха ра́зума,/ Ду́ха стра́ха Бо́жия,// я́вльшагося Христа́. (Три́жды)

Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н,/ и свои́х вод возвраща́ет струи́,// Влады́ку зря креща́ема. (Два́жды)

Я́ко Челове́к, на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́// грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко руку́ положи́т раб на Влады́ку?// Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се, взе́мляй ми́ра грех.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая, да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин, и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся. И возра́дуются пусты́нная Иорда́нова, и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь Карми́лова, и лю́дие Мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию. Укрепи́теся, ру́ки осла́бленныя, и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным мы́слию: укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т, Той прии́дет и спасе́т нас. Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат. Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь, и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых, я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́ жа́ждущей. И бу́дет безво́дная в бла́та, и в жа́ждущей земли́ исто́чник воды́ бу́дет. Та́мо бу́дет весе́лие птиц, водворе́ние си́ринов, и тро́стий, и бла́та. Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся, и не мимои́дет та́мо нечи́ст, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый, разсе́яннии же по́йдут по нему́, и не заблу́дят. И не бу́дет та́мо льва, ниже́ звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода, и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию, и весе́лие ве́чное над главо́ю их. Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их, отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии, на во́ду иди́те, и, ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше, купи́те, и яди́те и пи́йте без сребра́ и цены́ вино́ и тук. Вску́ю цените́ сребро́ не в хле́бы и труд ваш не в сы́тость? Послу́шайте Мене́ и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внима́йте уши́ма ва́шима и после́дуйте путе́м Мои́м, услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша. И завеща́ю вам заве́т ве́чен, преподо́бная Дави́дова ве́рная. Се свиде́тельство во язы́цех, дах Его́ Кня́зя и Повели́теля во язы́цех. Се язы́цы, и́же не ве́дяху Тя, призову́т Тя, и лю́дие, и́же не позна́ша Тя, к Тебе́ прибе́гнут, ра́ди Го́спода Твоего́ и Свята́го Изра́илева, я́ко просла́вих Тя. Взыщи́те Бо́га, и внегда́ вам обрести́ Его́, призови́те. Егда́ же а́ще прибли́жится вам, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́ и муж беззако́нный сове́ты своя́. И обрати́теся ко Го́споду Бо́гу ва́шему и поми́ловани бу́дете, я́ко помно́гу оста́вит грехи́ ва́ша. Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ниже́ я́коже путие́ ва́ши, путие́ Мои́, – глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т Не́бо от земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших, и размышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́. Я́коже бо а́ще сни́дет дождь или́ снег с Небесе́ и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и роди́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему и хлеб в снедь, та́ко бу́дет глаго́л Мой, и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х и не обрати́тся ко Мне тощь, до́ндеже а́ще сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х, и поспешу́ пути́ Моя́ и повеле́ния Моя́. Весе́лием бо изы́дете и ра́достию научи́теся, го́ры бо и хо́лми ско́чат, жду́ще вас в ра́дости, и вся древеса́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на. И бу́дет Госпо́дь во и́мя и в зна́мение ве́чное и не оскуде́ет.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И рече́ши в день он: испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́, возвести́те во язы́цех сла́ву Его́. Помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́. По́йте И́мя Госпо́дне, я́ко высо́кая сотвори́. Возвести́те сия́ по всей земли́, ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не, я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?

ХОР:         

Чтец: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

ХОР: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?

Чтец: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,

ХОР: Кого́ убою́ся?

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: К Коринфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, не хощу́ вас не ве́дети, я́ко отцы́ на́ши вси под о́блаком бы́ша и вси сквозе́ мо́ре проидо́ша. И вси в Моисе́я крести́шася во о́блаце и в мо́ри: И вси то́жде бра́шно духо́вное ядо́ша. И вси то́жде пи́во духо́вное пи́ша, пия́ху бо от духо́внаго после́дующаго ка́мене, ка́мень же бе Христо́с.

Иере́й: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Ма́рка свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Во вре́мя о́но прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго и крестися от Иоанна во Иордане. И а́бие восходя́ от воды́, ви́де разводя́щася Небеса́ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань. И глас бысть с Небесе́: Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х.

ХОР: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

ХОР: Господи, помилуй (и далее, на каждое прошение)

Диа́кон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших Го́споду помо́лимся.

О ми́ре все́го ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь Го́споду помо́лимся.

О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́ Го́споду помо́лимся.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся.

О е́же освяти́тися вода́м сим си́лою, и де́йствием, и наи́тием Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О е́же снизходи́ти на во́ды сия́ очисти́тельному Пресу́щныя Тро́ицы де́йству Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́тися им благода́ти избавле́ния, благослове́нию Иорда́нову си́лою, и де́йством, и наи́тием Свята́го Ду́ха Го́споду помо́лимся.

О е́же сокруши́тися сатане́ под нога́ми на́шими вско́ре и разори́тися вся́кому сове́ту лука́вому, дви́жимому на ны, Го́споду помо́лимся.

Я́ко да Госпо́дь Бог и́змет нас от вся́каго наве́та и искуше́ния сопроти́вника и досто́йны соде́лает обе́щанных благ Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́тися нам просвеще́нием ра́зума и благоче́стия, наи́тием Свята́го Ду́ха Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́ти Го́споду Бо́гу благослове́ние Иорда́ново и освяти́ти во́ды сия́ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей освяще́ния да́ру, грехо́в избавле́нию, во исцеле́ние души́ и те́ла и на вся́кую по́льзу изря́дную Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей приводя́щей в Жизнь Ве́чную Го́споду помо́лимся.

О е́же яви́тися сей отгна́нию вся́каго наве́та ви́димых и неви́димых враг Го́споду помо́лимся.

О че́рплющих и е́млющих во освяще́ние домо́в Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти сей во очище́ние душ и теле́с всем, ве́рою и че́рплющим же и причаща́ющимся от нея́, Го́споду помо́лимся.

О е́же сподо́битися нам испо́лнитися освяще́ния вод сих прича́щением, неви́димым явле́нием Свята́го Ду́ха Го́споду помо́лимся.

О е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

 

Во время прощений ектении иерей про тихо читает молитву:

 

Го́споди Иису́се Христе́, Единоро́дный Сы́не, сый в не́дре О́тчи, и́стинный Бо́же, Исто́чниче Жи́зни и безсме́ртия, Све́те от Све́та, прише́дый в мир, е́же просвети́ти его́, озари́ на́шу мысль Святы́м Твои́м Ду́хом и приими́ нас, вели́чество и благодаре́ние Тебе́ принося́щих о я́же от ве́ка ди́вных Твои́х великоде́йствиих и е́же в после́дния ве́ки спаси́тельном Твое́м смотре́нии, в не́мже в на́ше немощно́е и ни́щее оде́явся смеше́ние и рабо́тным ме́рам снизше́дый, И́же всех Царю́, еще́ и ра́бскою руко́ю во Иорда́не крести́тися претерпе́л еси́, да, водно́е естество́ освяти́в, Безгре́шне, путесотвори́ши нам е́же водо́ю и Ду́хом па́ки рожде́ние и к пе́рвому нас устро́иши свобожде́нию. Его́же Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе, мо́лимся Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, воскропи́ и на ны, недосто́йныя рабы́ Твоя́, по Боже́ственному Твоему́ обеща́нию во́ду чи́сту, Твоего́ благоутро́бия дар, во е́же над водо́ю сею проше́нию нас, гре́шных, благоприя́тну бы́ти Твое́ю бла́гостию и благослове́нию Твоему́ ей, нам же и всем ве́рным лю́дем Твои́м дарова́тися в сла́ву Свята́го и покланя́емаго Твоего́ И́мене. Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И завершает тихо: Ами́нь.

 

По окончании ектении возгласа не положено, но непосредственно после того, как певцы пропоют заключительное: «Тебе, Господи», иерей возглашает:

 

Иере́й: Ве́лий еси́, Го́споди, и чу́дна дела́ Твоя́, и ни еди́но же сло́во дово́льно бу́дет к пе́нию чуде́с Твои́х. (Три́жды)

Ты бо, хоте́нием от не су́щих во е́же бы́ти приведы́й вся́ческая, и Твое́ю держа́вою содержи́ши тварь, и Твои́м про́мыслом стро́иши мир, Ты, от четы́рех стихи́й тварь сочини́вый, четы́рми времены́ круг ле́та венча́л еси́. Тебе́ трепе́щут у́мныя вся си́лы, Тебе́ пое́т со́лнце, Тебе́ сла́вит луна́, Тебе́ прису́тствуют зве́зды, Тебе́ слу́шает свет, Тебе́ трепе́щут бе́здны, Тебе́ рабо́тают исто́чницы. Ты просте́рл еси́ не́бо, я́ко ко́жу, Ты утверди́л еси́ зе́млю на вода́х, Ты огради́л еси́ мо́ре песко́м, Ты ко отдыха́нием возду́х пролия́л еси́. А́нгельския си́лы Тебе́ слу́жат, Арха́нгельстии ли́цы Тебе́ кла́няются, многоочи́тии Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, о́крест стоя́ще и облета́юще, стра́хом непристу́пныя сла́вы Твоея́ покрыва́ются. Ты бо, Бог Сый Неопи́санный, Безнача́льный же и Неизглаго́ланный, прише́л еси́ на зе́млю, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, не бо терпе́л еси́, Влады́ко, милосе́рдия ра́ди ми́лости Твоея́ зре́ти от диа́вола му́чима ро́да челове́ча, но прише́л еси́ и спасл еси́ нас. Испове́дуем благода́ть, пропове́дуем ми́лость, не таи́м благодея́ния: естества́ на́шего ро́ды свободи́л еси́, де́вственную освяти́л еси́ утро́бу рождество́м Твои́м. Вся тварь воспева́ет Тя, я́вльшагося: Ты бо, Бог наш, на земли́ яви́лся еси́ и с челове́ки пожи́л еси́, Ты Иорда́нския струи́ освяти́л еси́, с Небесе́ низпосла́вый Свята́го Твоего́ Ду́ха, и главы́ та́мо гнездя́щихся сокруши́л еси́ змие́в.

 

При троекратном произнесении слов «Ты убо, Человеколюбче Царю...» священник каждый раз благословляет воду рукой, не погружая руку в воду:

 

Ты у́бо, Человеколю́бче Царю́, прииди́ и ны́не наи́тием Свята́го Твоего́ Ду́ха и освяти́ во́ду сию́. (Три́жды)

И даждь ей благода́ть избавле́ния, благослове́ние Иорда́ново, сотвори́ ю нетле́ния исто́чник, освяще́ния дар, грехо́в разреше́ние, неду́гов исцеле́ние, де́монов всегуби́тельство, сопроти́вным си́лам непристу́пную, А́нгельския кре́пости испо́лненную, да вси, почерпа́ющии и причаща́ющиися, име́ют ю ко очище́нию душ и теле́с, ко исцеле́нию страсте́й, ко освяще́нию домо́в и ко вся́кой по́льзе изря́дну. Ты бо еси́ Бог наш, И́же водо́ю и Ду́хом обнови́вый обетша́вшее грехо́м естество́ на́ше. Ты еси́ Бог наш, водо́ю потопи́вый при Но́и грех. Ты еси́ Бог наш, И́же мо́рем свободи́вый от рабо́ты фара́они Моисе́ом род евре́йский. Ты бо еси́ Бог наш, разрази́вый ка́мень в пусты́ни, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася, и жа́ждущия лю́ди Твоя́ насы́тивый. Ты еси́ Бог наш, И́же водо́ю и огне́м премени́вый Илие́ю Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы.

Сам и ны́не, Влады́ко, освяти́ во́ду сию́ Ду́хом Твои́м Святы́м. (Три́жды)

Даждь же всем, прикаса́ющимся ей, и причаща́ющимся, и ма́жущимся е́ю, освяще́ние, здра́вие, очище́ние и благослове́ние.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кирилла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, (и Высокопреосвяще́ннейшего митрополи́та (или: архиепи́скопа, или: преосвяще́ннейшего епи́скопа имярек, егоже есть область). И сохрани́ их под кро́вом Твои́м в ми́ре, покори́ им вся́каго врага́ и супоста́та, да́руй им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и жизнь ве́чную, да и стихи́ями, и челове́ки, и А́нгелы, и ви́димыми, и неви́димыми сла́вится Твое́ Пресвятое́ И́мя, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

ХОР: Тебе, Господи́.

Священник, преклонившись, молится тайно:

 

Иере́й: Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши ны, И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливый и освяти́вый во́ды, благослови́ всех нас, и́же приклоне́нием своея́ вы́и назна́менующих рабо́тное воображе́ние, и сподо́би нас испо́лнитися освяще́ния Твоего́ причаще́нием воды́ сея́, и да бу́дет нам, Го́споди, во здра́вие души́ и те́ла.

Иере́й: Ты бо еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

 

После возгласа иерей крестообразно благословляет воду Честным Крестом, погружая его, взяв перстами обеих рук за концы перекладины. При этом духовенство поет начало тропаря, глас 1-й, а хор завершает, и так трижды:

 

Духовенство: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/

ХОР: Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.  

     

После этого иерей, держа Крест в левой руке, кропит крестообразно на четыре стороны (восток, запад, юг и север).

Затем, после кропления на четыре стороны при пении на «Слава, и ныне» праздничной стихиры, глас 6-й: «Воспоим, вернии...» священнослужители входят в алтарь.

 

ХОР:
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Глас 6:

Воспои́м, ве́рнии,/ е́же о нас Бо́жия благодея́ния вели́чество:/ о на́шем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Еди́н Чи́стый и Нетле́нный,/ освяща́яй мене́ и во́ды/ и главы́ змие́в сокруша́яй в воде́./ Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха ве́рно почерпа́ющим/ неви́димо подава́ется от Христа́ Бо́га// и Спа́са душ на́ших.

 

По окончании стихиры если совершалась Великая вечерня и  Литургия св. Василия Великого (в сочельник) и в сам Праздник –

 

ХОР: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

33 псалом:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.
О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю/ и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе.
Взыска́х Го́спода и услы́ша мя́,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя́.
Приступи́те к Нему́ и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Се́й ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́,/ и от все́х скорбе́й eго спа́се и́.
Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит и́х.
Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́г Госпо́дь;/ блаже́н му́ж, и́же упова́ет На́нь.
Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко не́сть лише́ния боя́щымся Его́.
Бога́тии обнища́ша и взалка́ша,/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.
Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ ва́с.
Кто́ е́сть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни́ ви́дети бла́ги?
Удержи́ язы́к тво́й от зла́,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти́.
Уклони́ся от зла́, и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и.
О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву и́х.
Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять и́х. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша и́х,/ и от все́х скорбе́й и́х изба́ви и́х.
Бли́з Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т.
Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь.
Храни́т Госпо́дь вся́ ко́сти и́х,/ ни еди́на от ни́х сокруши́тся.
Сме́рть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т.
Изба́вит Госпо́дь ду́шы ра́б Свои́х,// и не прегреша́т вси́, упова́ющии на Него́.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.   

ХОР: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (три́жды) Благослови́.

Иерей произносит отпуст.

 

По отпусте на середине храма поставляется горящий светильник, и около него изшедшие из алтаря священнослужители поют:

 

Тропарь Праздника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Праздника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

 

(величание поётся только в сам Праздник, в сочельник – не поётся):

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

Только после этого поются многолетны:

 

ХОР: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ (и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

По окончании стихиры «Воспои́м, ве́рнии …» если совершалась Великая вечерня после Литургии св. Иоанна Златоуста (в сочельник) –

 

Диакон: Премудрость.

ХОР: Благослови.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н, во век ве́ка.

Иерей: Пресвятая Богородице, спаси нас.

ХОР: Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

ХОР: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Иерей творит отпуст.

 

По отпусте на середине храма поставляется горящий светильник, и около него изшедшие из алтаря священнослужители поют:

 

Тропарь Праздника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Праздника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

 

(ВЕЛИЧАНИЕ НЕ ПОЕТСЯ.)

Только после этого поются многолетны:

 

ХОР: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ (и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

Креще́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

 

Диа́кон: Благослови́, влады́ко.

Иере́й: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 4:

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́ же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 30:

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Го́споди поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ХОР:

Чтец: Услы́шите до после́дних земли́:

ХОР: Яко с нами Бог.

(Чтец непрерывно читает стихи, хор непрерывно поёт - «я́ко с на́ми Бо́г» до стиха «Оте́ц бу́дущаго ве́ка»):

Могу́щии покаря́йтеся:
Аще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете:
И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:
И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас:
Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:
Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх:
И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние:
И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:
Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:
Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:
Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы:
Яко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:
Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́:
И ми́ра Его́несть преде́ла:
И нарица́ется Имя Его́, Вели́ка Сове́та Ангел:
Чу́ден Сове́тник:
Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:
Оте́ц бу́дущаго ве́ка:

ХОР:

Чтец: День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер, прошу́, с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу и Сыну и Святому Духу.

День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер, прошу́, с но́щию безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

И ны́не и присно и во веки веков. Аминь.

День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: А́нгелов же вся Во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное. Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас, ами́нь.

И абие низким гласом:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

И абие, Пресвята́я: вся глаголются по дважды, кроме Пресвята́я Влады́чице, еже глаголется трижды:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных.

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных.

Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных.

Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных.

Зде же глаголется и святый храма.

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́кивеко́в.

ХОР: Ами́нь.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Чтец: Го́споди поми́луй. (40 раз)

Сла́ва  Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́лице́Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии царя Иудейска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́ же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́кивеко́в.

ХОР: Ами́нь.

Конда́к Пра́здника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

Чтец: Го́споди поми́луй. (40 раз)

Сла́ва  Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Славословие вседневное:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

ЛИТИЯ

ХОР:

Стихи́ры Пра́здника, глас 4:

Одева́яйся све́том, я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по нам бы́ти сподо́бился eсть,/ во струи́ одева́ется днесь Иoрда́нския,/ не Сам сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю устроя́яй порожде́ние./ О, чудесе́!/ Без oгня́ изваря́ет,/ и назида́ет без сокруше́ния,/ и спаса́ет в Него́ просвеща́eмыя// Христо́с Бог и Спас душ на́ших.

Тебе́, в Ду́се и oгни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря Крести́тель гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепе́ща, вопия́ше, глаго́ля:/ не сме́ю держа́ти верх Твой пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м,// Eди́не Человеколю́бче.

Прииди́те, подража́им му́дрыя де́вы,/ прииди́те, сря́щим я́вльшагося Влады́ку,/ я́ко прии́де, я́ко Жени́х, ко Иоа́нну./ Иoрда́н, ви́дев Тя, убоя́ся и пожда́./ Иоанн вопия́ше:/ не сме́ю держа́ти верха́ Безсме́ртнаго./ Дух низхожда́ше в ви́де голуби́не освяти́ти во́ды,/ и глас с Небесе́:/ Сей eсть Сын Мой,/ прише́дый в мир спасти́ род челове́ческий,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Креща́ется Христо́с и восхо́дит от воды́,/ совозво́дит бо с Собо́ю мир/ и зрит разводя́щаяся Небеса́,/ я́же Ада́м затвори́ себе́ и су́щим с ним,/ и Дух свиде́тельствует Божество́,/ Подо́бному бо предти́чет и глас от Небесе́:// отту́ду бо свиде́тельствуемый, Спас душ на́ших.

Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ пречи́стому Твоему́ верху́ косну́ся;/ возврати́ся Иорда́н река́ вспять,/ не дерза́я служи́ти Тебе́./ Я́же бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́ своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси́ смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,// Еди́не Челове́колюбче.

Глас 8:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, испо́лнити хотя́,/ я́же уста́вил eси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тeли та́йны Твоея́ прия́л eси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла, от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́ и от вод – Иoрда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л eси́,// Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Глас 8:

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Днесь тварь просвеща́ется,/ днесь вся́чeская веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́нгели и челове́цы смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на Иoрда́н/ и ви́дим вси Иоа́нна:/ ка́ко креща́ет Верх Нерукотворе́нный и Безгре́шный?/ Те́мже, апо́стольский глас припева́юще, согла́сно возопие́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком,// озаря́ющи и подаю́щи ве́рным ве́лию ми́лость.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

ХОР: «Господи помилуй»  – 40 раз.

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, (и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

ХОР: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

ХОР: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

ХОР: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви прикло́ните.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

 Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

ХОР: Ами́нь.

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ

Канонарх: Глас 2, На Иoрда́нстей реце́ ви́дев Тя Иоа́нн, к себе́ гряду́ща, глаго́лаше.

ХОР: На Иoрда́нстей реце́ ви́дев Тя Иоа́нн, к себе́ гряду́ща, глаго́лаше:/ Христе́ Бо́же, что к рабу́ прише́л eси́,/ скве́рны не имы́й, Го́споди?/ Во и́мя же чие́ Тя крещу́?/ Oтца́? Но Того́ но́сиши в Себе́./ Сы́на? Но Сам eси́ воплоти́выйся./ Ду́ха Свята́го? И Сего́ ве́си дая́ти ве́рным усты́.// Явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н возврати́ся вспять.

Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася:/ к Твое́й бо сла́ве противозре́ти Херуви́ми не мо́гут,/ ниже́ взира́ти Серафи́ми,/ но, со стра́хом предстоя́ще,/ óвии у́бо но́сят,/ óвии же сла́вят си́лу Твою́./ С ни́миже, Ще́дре, возвеща́ем хвалу́ Твою́, глаго́люще:// явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Что ти eсть мо́ре, я́ко побе́гло eси́?/ И тебе́, Иoрда́не, я́ко возврати́лся eси́ вспять?

Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на Иoрда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти вра́жия,/ и креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопие́м:// явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слава и ныне, глас 6:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Е́же от Де́вы Со́лнце,/ ви́дя и́же от непло́дове свети́льник све́тлый,/ во Иoрда́не прося́ща Креще́ния,/ у́жасом и ра́достию вопия́ше к Нему́:/ Ты мя освяти́, Влады́ко,// Боже́ственным явле́нием Твои́м.

ХОР: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго

Иере́й: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Тропа́рь Пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.  (Три́жды)

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Яко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./
О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./
Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./
Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./
Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./
Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./
Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./
Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода//
не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

 

УТРЕНЯ

 

ХОР - малое славословие.

Чтец читает шестопсалмие:

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды, без поклонов).

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды).

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ.

Диакон: Миром Господу помолимся.

ХОР: Го́споди, поми́луй. (на каждое прошение)

Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу помолимся.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу помолимся.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся.

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

ХОР: Ами́нь.

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

ХОР (глас 1): Бог Госпо́дь, и яви́ся нам,// благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. (И далее на каждый стих)

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

ХОР:

Тропа́рь Пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропа́рь Пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

И сразу «заход» на кафизму:

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

И читает кафизму[9], разделенную на три «Славы», хор поет «опевы кафизмы» после слов чтеца «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Устав о кафизмах на утрени:

В воскресенье – 2,3. В понедельник — кафизмы 4,5. Во вторник — 7,8. В среду — 10,11. В четверг — 13,14. В пятницу - 19,20. В субботу — 16,17.

ХОР:

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
(и читает далее кафизму, после второй «Славы», еще раз поется «опев кафизмы»).

Третью «Славу» дочитывает Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды).

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

ХОР: Ами́нь.

Чтец:

По 1-м стихословии седальны:

Я́вльшуся Тебе́ во Иорда́не, Спа́се,/ и кре́щшуся Тебе́ от Предте́чи, Христе́,/ возлю́бленный Сын свиде́тельствован был еси́,/ те́мже и Собезнача́лен Отцу́ яви́лся еси́,/ Дух же Святы́й на Тя схожда́ше,/ И́мже и просвети́вшеся, вопие́м:// сла́ву Бо́гу, Су́щему в Тро́ице.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ приклони́л еси́ дла́ни Себе́ Предте́чеве/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род.// Те́мже Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

По 2-м стихословии седальны:

Иорда́нскими струя́ми обло́жся,/ И́же све́том пресла́вно одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/ сокру́шшееся злым преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий.// Те́мже Тя восхваля́ем и свято́е Твое́ вси славосло́вим явле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Неви́димаго на́га?/ Ви́дех и вострепета́х, – рече́,/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х устраши́тися и зайти́?/ А́нгели Его́ устраши́шася, зря́ще,/ ужасе́ся Не́бо, и земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся ви́димая и неви́димая.// Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

ХОР:

Духовенство:

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося// от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.

ХОР избранный псалом (по одному стиху на одно пропевание величания):

Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны./ Просвети́ лице́ Твое́ на ны, поми́луй ны./ Приступи́те к Нему́ и просвети́теся,/ И ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий./ Глас Госпо́день на вода́х./ Госпо́дь на вода́х мно́гих./ Взя́ша ре́ки, Го́споди, взя́ша ре́ки гла́сы своя́,/ От гласо́в вод мно́гих./ Сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски./ Я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет./ Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять./ Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре./ Ты стерл еси́ главы́ змие́в в воде́./ Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки./ Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася./ В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих.// Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося// от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.

(По возвращении кадящего священника на середину храма):

ХОР:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды)

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды)

Духовенство:

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося// от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ХОР: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Яко Благослови́ся Имя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

Чтец:

Седален Праздника, глас 4:

Прииди́те, уви́дим, ве́рнии, где крести́ся Христо́с,/ да после́дуим про́чее ко Иорда́ну реце́,/ ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни,/ и уви́дим та́мо Соде́теля Ада́мова,/ дла́нию ра́бскою рукополага́ема за благоутро́бие неизрече́нное,/ и к Нему́ велегла́сно возопии́м:// прише́л еси́ и яви́лся еси́ во Иорда́не освяти́ти во́ды. (Слава и ныне тойже).

СТЕПЕННЫ

ХОР:

Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 4:

Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

ХОР:

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́, и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся

ХОР: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Яко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в

ХОР: Аминь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

ХОР:

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.
ХОР: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.
ХОР: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

ХОР:

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР:

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Во вре́мя о́но прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго и крестися от Иоанна во Иордане. И а́бие восходя́ от воды́, ви́де разводя́щася Небеса́ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань. И глас бысть с Небесе́: Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х.

ХОР: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Псалом 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы.

ХОР глас 2:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./

Вся́ческая днесь да возра́дуются,// Христу́ я́вльшуся во Иорда́не.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

Вся́ческая днесь да возра́дуются,// Христу́ я́вльшуся во Иорда́не.

глас 6:

Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра пра́здника, глас 6:

Бог Сло́во яви́ся пло́тию ро́ду челове́ческому,/ стоя́ше крести́тися во Иорда́не,/ и глаго́лаше к Нему́ Предте́ча:/ ка́ко простру́ ру́ку/ и прикосну́ся верху́ Держа́щаго вся́ческая?/ А́ще и от Мари́и еси́ Младе́нец,/ но вем Тя, Бо́га Преве́чнаго,/ по земли́ хо́диши, пева́емый от Серафи́м,/ и раб Влады́ку креща́ти не научи́хся.// Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон (может быть сразу возглас иерея, см. ниже): Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

ХОР Господи помилуй 12 раз:

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

ХОР: Ами́нь.

КАНОН.

Песнь 1:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,// я́ко просла́вися. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ада́ма истле́вшаго обновля́ет струя́ми Иорда́нскими/ и змие́в главы́ гнездя́щихся сокруша́ет Царь веко́в, Госпо́дь,// я́ко просла́вися. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Огне́м Божества́ Невеще́ственным/ в плоть веще́ственну оде́явся, Иорда́нскою облага́ется водо́ю// воплоще́йся от Де́вы Госпо́дь, я́ко просла́вися. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Скве́рну омыва́яй челове́ков, сим очи́щся во Иорда́не,/ и́мже, восхоте́в, уподо́бися, е́же бе пребы́в,// су́щия во тьме просвеща́яй Госпо́дь, я́ко просла́вися. (Два́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Ше́ствует морску́ю волня́щуюся бу́рю,/ су́шу а́бие Изра́иль я́вльшуюся./ Че́рмный же понт триста́ты еги́петския/ покры ку́пно, водостла́нен гроб,// си́лою кре́пкою десни́цы Влады́чни. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

У́тру я́вльшуся челове́ком светоно́сну/ ны́не из пусты́ни, к вода́м Иорда́нским преклони́л еси́, Царю́ со́лнца, Твою́ вы́ю,/ ли́ка мра́чна родонача́льника исхи́тити,// скве́рны же вся́кия очи́стити тварь. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Безнача́льне, струя́м спогре́бшася Тебе́, Сло́ве,/ но́ваго прево́диши, истле́вшаго ле́стию,/ Сего́ несказа́нно от Отца́ прие́м глас держа́вен:// Сей возлю́бленный, ра́вен же Мне О́трок естество́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безнача́льне, струя́м спогре́бшася Тебе́, Сло́ве,/ но́ваго прево́диши, истле́вшаго ле́стию,/ Сего́ несказа́нно от Отца́ прие́м глас держа́вен:// Сей возлю́бленный, ра́вен же Мне О́трок естество́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Безнача́льне, струя́м спогре́бшася Тебе́, Сло́ве,/ но́ваго прево́диши, истле́вшаго ле́стию,/ Сего́ несказа́нно от Отца́ прие́м глас держа́вен:// Сей возлю́бленный, ра́вен же Мне О́трок естество́м.

Катава́сия, глас 2:

Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,// я́ко просла́вися. 

Ше́ствует морску́ю волня́щуюся бу́рю,/ су́шу а́бие Изра́иль я́вльшуюся./ Че́рмный же понт триста́ты еги́петския/ покры ку́пно, водостла́нен гроб,// си́лою кре́пкою десни́цы Влады́чни.

Песнь 3:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:// несть свят, я́ко Бог наш. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Непло́дная дре́вле и безча́дная лю́те, днесь весели́ся, Христо́ва Це́рковь:/ водо́ю бо и Ду́хом сы́нове тебе́ роди́шася, ве́рою взыва́юще:// несть свят, я́коже Бог наш. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ве́лиим гла́сом в пусты́ни вопие́т Предте́ча:/ Христу́ угото́вайте пути́/ и стези́ Бо́гу на́шему пра́вы соде́лайте, ве́рою взыва́юще:// несть свят, я́коже Бог наш. (Три́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Ели́цы дре́вних изреши́хомся се́тей/ бра́шен львов, сотре́нных члено́вными,/ ра́дуимся и разшири́м уста́,/ сло́во плету́ще от слове́с сладкопе́ния,// и́мже к нам наслажда́ется дарова́ний. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Умерщвле́ние пе́рвее насади́вый тва́ри,/ зве́ря злоде́йственнаго вообра́жься в естество́,/ омрача́ется плотски́м прише́ствием:// у́тру я́вльшуся, прирази́вся Влады́це сокруши́ти свою́ вражде́бную главу́. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Влече́т к себе́ Богозда́нное естество́, утро́бы мучи́теля, погребе́нное преде́лы;/ ражда́ется па́ки земноро́дных Обновле́ние,/ де́ло держа́вно соверша́я Влады́ка:// прии́де бо, то́е очи́стити хотя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Влече́т к себе́ Богозда́нное естество́, утро́бы мучи́теля, погребе́нное преде́лы;/ ражда́ется па́ки земноро́дных Обновле́ние,/ де́ло держа́вно соверша́я Влады́ка:// прии́де бо, то́е очи́стити хотя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влече́т к себе́ Богозда́нное естество́, утро́бы мучи́теля, погребе́нное преде́лы;/ ражда́ется па́ки земноро́дных Обновле́ние,/ де́ло держа́вно соверша́я Влады́ка:// прии́де бо, то́е очи́стити хотя́.

Катава́сия, глас 2:

Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:// несть свят, я́ко Бог наш.

Ели́цы дре́вних изреши́хомся се́тей/ бра́шен львов, сотре́нных члено́вными,/ ра́дуимся и разшири́м уста́,/ сло́во плету́ще от слове́с сладкопе́ния,// и́мже к нам наслажда́ется дарова́ний.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ.

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

ХОР: Господи, помилуй.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

ХОР: Господи, помилуй.

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ХОР: Тебе, Господи.

Иерей: Яко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

Чтец:

Ипакои́, глас 5:

Егда́ явле́нием Твои́м просвети́л еси́ вся́ческая,/ тогда́ сла́ное неве́рия мо́ре побеже́,/ и Иорда́н, до́ле теки́й, возврати́ся,/ к Небеси́ возвыша́я нас./ Но высото́ю Боже́ственных за́поведей Твои́х// соблюди́, Христе́ Бо́же, моли́твами Богоро́дицы и поми́луй нас.

Песнь 4:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/ Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха, возопи́:// Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Очища́емо со́лнце кто ви́де, –/ пропове́дник вопие́т, – пресве́тлое естество́м?/ Да Тебе́ вода́ми, сия́ние Сла́вы, Отца́ о́браз Присносу́щнаго, омы́ю/ и, се́но сый, Огню́ прикосну́ся Твоего́ Божества́?// Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Яви́ Боже́ственное, е́же име́, благогове́ние Моисе́й, прилучи́вся Тебе́,/ я́ко бо из купины́ Тя, возгласи́вша, разуме́, а́бие отврати́ лице́./ Аз же ка́ко Тя уви́жу я́сно?/ Или́ ка́ко руку́ положу́ на Тя?// Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Душе́вное соверша́я му́дре и сло́вом почте́нный, безду́шных стыжду́ся./ А́ще бо крещу́ Тя, клеве́тна ми есть огне́м дымя́щаяся гора́,/ побе́гшее же мо́ре на дво́е и Иорда́н сей, возврати́выйся:// Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла. (Два́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Огне́м очи́щся та́йнаго зре́ния,/ поя́ проро́к челове́ков новоде́йство,/ возглаша́ет глас, Ду́хом пле́щущ,/ воплоще́ние явля́ющ неизрече́нна Сло́ва,// И́мже си́льных держа́вы сотро́шася. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

По́слан от Отца́, всесве́тлое Сло́во, но́щи отгна́ти зломра́чное стремле́ние,/ и искорени́ти гряде́ши челове́ков грехи́,/ сы́ны же привлещи́, Твои́м Креще́нием, Бла́же,// све́тлы от струй Иорда́нских. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Са́мое прови́дев нарече́нное Сло́во, я́сно пропове́дник вопие́т тва́ри:/ Сей пре́жде мене́, вторы́й пло́тию сообра́зен,// просия́ Боже́ственною си́лою вражде́бный наш отъя́ти грех. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Па́жить у Себе́ животво́рну нося́, уловля́ет змие́в,/ гне́здам натека́я мно́гими сетьми́, низлага́я, Бог Сло́во,/ запина́ет же уязви́вшаго всеми́рный род,// сего́ потре́бль, избавля́ет тварь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Па́жить у Себе́ животво́рну нося́, уловля́ет змие́в,/ гне́здам натека́я мно́гими сетьми́, низлага́я, Бог Сло́во,/ запина́ет же уязви́вшаго всеми́рный род,// сего́ потре́бль, избавля́ет тварь.

Катава́сия, глас2:

Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/ Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха, возопи́:// Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Огне́м очи́щся та́йнаго зре́ния,/ поя́ проро́к челове́ков новоде́йство,/ возглаша́ет глас, Ду́хом пле́щущ,/ воплоще́ние явля́ющ неизрече́нна Сло́ва,// И́мже си́льных держа́вы сотро́шася.

Песнь 5:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог, не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,/ преиму́щ всяк ум мир да́рует. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Сше́дшимся без числа́ лю́дем от Иоа́нна крести́тися, сам посреде́ их ста./ Провозгласи́ же предстоя́щим:/ кто показа́, непокори́вии, гне́ва вам уклони́тися, хотя́щаго бы́ти?/ Плоды́ досто́йны Христу́ сотвори́те:// Предстоя́й бо ны́не мир да́рует. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Де́латель и Зижди́тель, посреде́ стоя́й, я́ко Еди́н всех сердца́ испыту́ет,/ чисти́тельную же лопа́ту руко́ю прие́м,/ всеми́рное гумно́ всему́дре разлуча́ет, непло́дие паля́,// благопло́дным ве́чный живо́т да́рует. (Три́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Врага́ те́мнаго и оскверне́ннаго я́да/ очище́нием Ду́ха измове́ни,/ к но́вой приста́хом небла́зненной стези́,/ вводя́щей в непристу́пную ра́дость, Еди́нем присту́пну,/ и́мже Бог примири́ся. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ви́дев Зижди́тель во мра́це прегреше́ний плени́цами неизбе́жными/ его́же вообрази́ персты́, поставля́ет на обою́ ра́му, воздвиг горе́, ны́не во многотеку́щих вода́х омыва́я студа́ дре́вняго// Ада́мова зла́го нра́ва. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Со благоче́стием притеце́м приле́жно ко исто́чником пречи́стым тече́ния спаси́тельнаго,/ Сло́во усмотря́юще от Нетле́нныя,/ почерпа́ла принося́ще жа́жди Боже́ственныя,// ми́ра сла́достне исцеля́я неду́г.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со благоче́стием притеце́м приле́жно ко исто́чником пречи́стым тече́ния спаси́тельнаго,/ Сло́во усмотря́юще от Нетле́нныя,/ почерпа́ла принося́ще жа́жди Боже́ственныя,// ми́ра сла́достне исцеля́я неду́г.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Со благоче́стием притеце́м приле́жно ко исто́чником пречи́стым тече́ния спаси́тельнаго,/ Сло́во усмотря́юще от Нетле́нныя,/ почерпа́ла принося́ще жа́жди Боже́ственныя,// ми́ра сла́достне исцеля́я неду́г.

Катава́сия, глас 2:

Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог, не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,// преиму́щ всяк ум мир да́рует.

Врага́ те́мнаго и оскверне́ннаго я́да/ очище́нием Ду́ха измове́ни,/ к но́вой приста́хом небла́зненной стези́,/ вводя́щей в непристу́пную ра́дость, Еди́нем присту́пну,// и́мже Бог примири́ся.

Песнь 6:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца, Предте́ча в пусты́ни,/ – пока́йтеся! – всем вопие́т лю́дем, – и предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,// от тли мир избавля́яй. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Ро́ждься нетле́нно от Бо́га и Отца́,/ от Де́вы кроме́ скве́рны воплоща́ется Христо́с,/ Ему́же реме́нь, я́же от нас Сло́ва сочта́ния, разреши́ти неудо́б, учи́т Предте́ча,// земноро́дныя от ле́сти избавля́я. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Огне́м крести́т коне́чным Христо́с проти́вныя,/ а не Бо́га му́дрствующих Его́,/ Ду́хом же обновля́ет водо́ю благода́ти разумли́выя Божества́ Его́,// от прегреше́ний избавля́я. (Три́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Вожделе́ннаго я́вствова со всеблаже́нным гла́сом Оте́ц,/ Его́же из чре́ва отры́гну:/ ей, – глаго́лет, – Сей соесте́ствен Сын,/ Сый светоза́рен,/ произни́че из челове́ча ро́да:// Сло́во же Мое́ жи́во и Челове́к промышле́нием. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

От глуби́ннаго льва, тревече́рний стра́нне проро́к во вну́тренних валя́яся,/ а́бие произы́де, пакибытия́ спасе́ние// от зми́я человекоуби́йцы всем предъявля́я в после́дняя ле́та. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Отве́рсту Не́бу всесве́тлых писа́ний, учени́к зрит от Отца́ посыла́емый,/ пребыва́ющ же Дух на Пречи́стем Сло́ве,/ наше́д я́ко го́лубь неизрече́нным о́бразом,// лю́дем же явля́ется, прише́дшим ко Влады́це.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отве́рсту Не́бу всесве́тлых писа́ний, учени́к зрит от Отца́ посыла́емый,/ пребыва́ющ же Дух на Пречи́стем Сло́ве,/ наше́д я́ко го́лубь неизрече́нным о́бразом,// лю́дем же явля́ется, прише́дшим ко Влады́це.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отве́рсту Не́бу всесве́тлых писа́ний, учени́к зрит от Отца́ посыла́емый,/ пребыва́ющ же Дух на Пречи́стем Сло́ве,/ наше́д я́ко го́лубь неизрече́нным о́бразом,// лю́дем же явля́ется, прише́дшим ко Влады́це.

Катава́сия, глас 2:

Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца, Предте́ча в пусты́ни,/ – пока́йтеся! – всем вопие́т лю́дем, – и предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,// от тли мир избавля́яй.

Вожделе́ннаго я́вствова со всеблаже́нным гла́сом Оте́ц,/ Его́же из чре́ва отры́гну:/ ей, – глаго́лет, – Сей соесте́ствен Сын,/ Сый светоза́рен,/ произни́че из челове́ча ро́да:// Сло́во же Мое́ жи́во и Челове́к промышле́нием.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ.

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

ХОР: Господи, помилуй.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

ХОР: Господи, помилуй.

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ХОР: Тебе, Господи.

Иерей: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

ХОР:

Конда́к, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

Чтец:

Икос:

Галиле́и язы́честей, Завуло́нстей стране́ и Неффали́мстей земли́,/ я́коже рече́ проро́к, Свет вели́к возсия́, Христо́с./ Омраче́нным све́тла яви́ся Заря́, из
Вифлее́ма облиста́ющая,/ па́че же из Мари́и Госпо́дь, всей вселе́нней возсиява́ет лучи́ Со́лнце пра́вды./ Те́мже, и́же от Ада́ма нази́и, прииди́те вси, облече́мся в Него́, да согре́емся,/ покрыва́ет бо наги́я и просвеща́ет те́мныя.// Прише́л еси́ и яви́лся еси́, Свет Непристу́пный.

Песнь 7:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Ю́ноши благочести́выя, пе́щи о́гненней приобщи́вшияся,/ шумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и Бо́жия А́нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми, благода́рственно воспева́ху:// препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Я́коже на Небеси́, с тре́петом и чу́дом предстоя́ху/ во Иорда́не си́лы А́нгельския, смотря́юще толи́ка Бо́жия схожде́ния:/ я́ко Держа́й превы́шних вод соста́в, в вода́х Плотоно́сец стоя́ше,// Бог отце́в на́ших. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

О́блак дре́вле и мо́ре Боже́ственнаго прообража́ху Креще́ния чу́до,/ в ни́хже дре́внии крести́шася, исходя́ще зако́ннии лю́дие./ Мо́ре же бе о́браз воды́, и о́блак – Ду́ха.// И́миже соверша́еми, – благослове́н еси́, – зове́м, – Го́споди Бо́же, во ве́ки. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Вси ве́рнии, в Не́мже соверше́ние прия́хом,/ богосло́вяще немо́лчно со А́нгелы, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го:/ се бо – Тро́ица, Ипоста́сьми Единосу́щная, Еди́н же Бог.// Ему́же пое́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки (Два́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Опали́ струе́ю зми́евы главы́ пе́щный высо́кий пла́мень,/ ю́ноши нося́щ благочести́выя,/ ути́шивый неудободержи́мую мглу из греха́// всю же омыва́ет росо́ю Ду́ха. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Тебе́ живопису́ющий ассири́йский пла́мень ужа́сен поставля́еши, в ро́су преведе́н;/ те́мже вода́ ны́не, я́коже пла́мень, одева́яй, вре́дную зло́бу, Христе́, прикрове́нную опаля́ет,// от поползнове́нныя стези́ призыва́ющи. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Разде́льшуся Иорда́ну дре́вле, по су́ху прехо́дят лю́дие Изра́ильстии,/ Тебе́, Держа́внейшаго, содержа́ща тварь некосни́тельне,// ны́не в вода́х напису́ющии, к нетле́нней и поле́зней стези́. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́мы, пе́рвее всепа́губный пото́п/ ми́лостивно Тя всех во тлю привести́,/ о, тревели́кия сотворя́я и стра́нная!// Ны́не же пото́пльша, Христе́, грех за благосе́рдие и челове́ческое спасе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́мы, пе́рвее всепа́губный пото́п/ ми́лостивно Тя всех во тлю привести́,/ о, тревели́кия сотворя́я и стра́нная!// Ны́не же пото́пльша, Христе́, грех за благосе́рдие и челове́ческое спасе́ние.

Катава́сия, глас 2:

Ю́ноши благочести́выя, пе́щи о́гненней приобщи́вшияся,/ шумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и Бо́жия А́нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми, благода́рственно воспева́ху:// препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Опали́ струе́ю зми́евы главы́ пе́щный высо́кий пла́мень,/ ю́ноши нося́щ благочести́выя,/ ути́шивый неудободержи́мую мглу из греха́// всю же омыва́ет росо́ю Ду́ха.

Песнь 8:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/ источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,// Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Отложи́ страх весь, – Изба́витель Предте́чи рече́,/ – Мне же повини́ся, я́ко Благо́му,/ Мне приступи́, сие́ бо естество́м бых,/ Мои́м повеле́нием покори́ся и крести́ Мя, соше́дшаго,// Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Глаго́лы я́коже услы́ша Крести́тель Влады́чни, с тре́петом длань простира́ет,/ оба́че же, руко́ю косну́вся верху́ Зижди́теля своего́, Кре́щшемуся вопия́ше:/ освяти́ мя, Ты бо еси Бог мой,// Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Тро́ицы явле́ние во Иорда́не бысть,/ са́мое бо Пребоже́ственное Естество́, Оте́ц, возгласи́:/ Сей креща́емый – Сын возлю́бленный Мой,/ Дух же прии́де к Подо́бному,// Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки. (Два́жды)

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмо́с: Свобо́дна у́бо тварь познава́ется/ и сы́нове Све́та пре́жде омраче́ннии;/ еди́н сте́нет тьмы предста́тель./ Ны́не да благослови́т усе́рдно Вино́внаго// пре́жде окая́нное язы́ков всенасле́дие. (Два́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Трие́ Богови́днии, во огни́ ороша́еми, озаря́ющеся треми́ всесве́тле святы́нями,/ я́ве показова́ху Превы́шнее Естество́ смеше́нием челове́ческим,// огнепаля́щее росо́ю ми́лостивно вся́ку па́губную лесть. (Три́жды)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Да убели́тся вся́кое земно́е естество́,/ от паде́ния ны́не на Не́бо возводи́мо,/ И́мже бо вся соблюда́ются, Сло́вом, теку́щими струя́ми омы́вшеся,// прегреше́ний пре́жних убеже́, пресве́тло измове́но.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Да убели́тся вся́кое земно́е естество́,/ от паде́ния ны́не на Не́бо возводи́мо,/ И́мже бо вся соблюда́ются, Сло́вом, теку́щими струя́ми омы́вшеся,// прегреше́ний пре́жних убеже́, пресве́тло измове́но.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да убели́тся вся́кое земно́е естество́,/ от паде́ния ны́не на Не́бо возводи́мо,/ И́мже бо вся соблюда́ются, Сло́вом, теку́щими струя́ми омы́вшеся,// прегреше́ний пре́жних убеже́, пресве́тло измове́но.

ХОР: Хвалим, благословим, покланяемся Господеви,// поюще и превозносяще во вся веки.

Катава́сия, глас 2:

Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/ источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,// Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Свобо́дна у́бо тварь познава́ется/ и сы́нове Све́та пре́жде омраче́ннии;/ еди́н сте́нет тьмы предста́тель./ Ны́не да благослови́т усе́рдно Вино́внаго// пре́жде окая́нное язы́ков всенасле́дие.

Диакон: Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Песнь 9:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 2:

Ирмос: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:// Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Хор: Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:// Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Хор поет припевы, чтец читает тропари:

Велича́й, душе́ моя́,/ от Предте́чи Креще́ния Прося́ща.

Дави́де, прииди́ Ду́хом к просвеще́нным, –/ ны́не приступи́те, – пой к Бо́гу, –/ ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся!/ Сей ни́щий воззва́ Ада́м в паде́нии, и́бо Того́ услы́ша Госпо́дь,// прише́д, струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́.

Велича́й, душе́ моя́,/ во Иорда́не Прише́дшаго крести́тися.

Дави́де, прииди́ Ду́хом к просвеще́нным, –/ ны́не приступи́те, – пой к Бо́гу, –/ ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся!/ Сей ни́щий воззва́ Ада́м в паде́нии, и́бо Того́ услы́ша Госпо́дь,// прише́д, струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́.

Велича́й, душе́ моя́,/ от Оте́ческаго гла́са Свиде́тельствованна.

Иса́ия, – измы́йтеся, очи́ститеся! – глаго́лет,/ – лука́вствия пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/ кропи́т бо водо́ю, обновля́я, Христо́с приступа́ющия к Нему́ ве́рою// и к животу́ нестаре́емому креща́ет Ду́хом.

Велича́й, душе́ моя́,/ Еди́наго от Тро́ицы, прекло́ньшаго вы́ю и Креще́ние прие́мша.

Иса́ия, – измы́йтеся, очи́ститеся! – глаго́лет,/ – лука́вствия пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/ кропи́т бо водо́ю, обновля́я, Христо́с приступа́ющия к Нему́ ве́рою// и к животу́ нестаре́емому креща́ет Ду́хом.

Проро́че, прииди́ ко Мне,/ простри́ ру́ку и крести́ Мя ско́ро.

Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию./ Я́ко бо губи́теля, бежа́ша пра́га евре́и, дре́вле окрова́влена,/ та́ко и нам исхо́дное Боже́ственное сие́ пакибытия́ ба́ня бу́дет.// Отсю́ду и Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.

Проро́че, оста́ви ны́не и крести́ Мя, хотя́ща:/ испо́лнити бо приидо́х вся́ку пра́вду.

Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию./ Я́ко бо губи́теля, бежа́ша пра́га евре́и, дре́вле окрова́влена,/ та́ко и нам исхо́дное Боже́ственное сие́ пакибытия́ ба́ня бу́дет.// Отсю́ду и Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.

Второ́й кано́н пра́здника, глас 2:

Хор: Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.

Ирмо́с: О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с!/ Неве́сто Всечи́стая, Ма́ти Благослове́нная,/ Е́юже получи́вше всесоверше́нное спасе́ние,/ досто́йно хва́лим, я́ко Благоде́теля,// дар нося́ще – песнь благодаре́ния.

Хор: Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.

Ирмо́с: О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с!/ Неве́сто Всечи́стая, Ма́ти Благослове́нная,/ Е́юже получи́вше всесоверше́нное спасе́ние,/ досто́йно хва́лим, я́ко Благоде́теля,// дар нося́ще – песнь благодаре́ния.

Хор поет припевы, чтец читает тропари:

Днесь Иоа́нн креща́ет Влады́ку,/ во струя́х Иорда́нских.

Уве́дехом Моисе́ю купино́ю явле́нная, гряди́, стра́нными уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасе́ся, Огнь нося́щи, Де́ва, Светоно́сна ро́ждши Благоде́теля,// во Иорда́нских же струя́х явле́нна.

Днесь Иоа́нн креща́ет Влады́ку,/ во струя́х Иорда́нских.

Уве́дехом Моисе́ю купино́ю явле́нная, гряди́, стра́нными уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасе́ся, Огнь нося́щи, Де́ва, Светоно́сна ро́ждши Благоде́теля,// во Иорда́нских же струя́х явле́нна.

Днесь Влады́ка/ вода́ми погреба́ет челове́ческий грех.

Уве́дехом Моисе́ю купино́ю явле́нная, гряди́, стра́нными уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасе́ся, Огнь нося́щи, Де́ва, Светоно́сна ро́ждши Благоде́теля,// во Иорда́нских же струя́х явле́нна.

Днесь Влады́ка свы́ше свиде́тельствуется,/ Сын возлю́бленный.

Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Царю́ Безнача́льне,/ Ду́ха обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тьмы кре́пость же посра́мль возвы́шенную,// ны́не в безпреста́ннем возда́ти житии́.

Днесь Влады́ка/ прии́де освяти́ти естество́ водно́е.

Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Царю́ Безнача́льне,/ Ду́ха обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тьмы кре́пость же посра́мль возвы́шенную,// ны́не в безпреста́ннем возда́ти житии́.

Днесь Влады́ка/ Креще́ние прие́млет руко́ю Предте́чевою.

Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Царю́ Безнача́льне,/ Ду́ха обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тьмы кре́пость же посра́мль возвы́шенную,// ны́не в безпреста́ннем возда́ти житии́.

Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Катава́сия, глас 2:

 Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:// Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Хор: Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.

О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с!/ Неве́сто Всечи́стая, Ма́ти Благослове́нная,/ Е́юже получи́вше всесоверше́нное спасе́ние,/ досто́йно хва́лим, я́ко Благоде́теля,// дар нося́ще – песнь благодаре́ния.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ.

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

ХОР: Господи, помилуй.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

ХОР: Господи, помилуй.

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

ХОР: Тебе, Господи.

Иерей: Яко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

Чтец:

Светилен Праздника:

Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х Иорда́нских/ и су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,// и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х Иорда́нских/ и су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,// и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ХОР:

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ

Канонарх: Глас 1, Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

ХОР:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его.

Свет от Све́та,/ возсия́ ми́рови Христо́с, Спас наш,/ явле́йся Бог.// Сему́, лю́дие, поклони́мся.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Ка́ко Тя, Христе́,/ раби́, Влады́ку досто́йно почти́м?// Я́ко в вода́х всех нас обнови́л eси́.

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Ты, во Иoрда́не кре́щся, Спа́се наш,/ во́ды освяти́л eси́,/ дла́нию раба́ рукополага́емый/ и стра́сти ми́ра исцеля́яй./ Ве́лие та́инство явле́ния Твоего́,// Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

И́стинный Свет яви́ся/ и всем просвеще́ние да́рует,/ креща́ется Христо́с с на́ми,/ И́же вся́кия вы́шши чистоты́,/ влага́ет свяще́ние воде́,/ и душа́м сие́ очище́ние быва́ет,/ земно́е явля́емое и вы́ше Небе́с разумева́емое./ Ба́нею – спасе́ние, водо́ю же – Дух,/ погруже́ния ра́ди, и́же к Бо́гу, наш восхо́д быва́ет.// Чудéсна дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 6,
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вода́ми Иoрда́нскими оде́ялся eси́, Спа́се,/ одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ и приклони́л eси́ главу́ Предте́чи, И́же не́бо изме́ривый пя́дию./ Да обрати́ши мир от ле́сти и спасе́ши,// я́ко Человеколю́бец.

И ныне, глас 2,
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Днесь Христо́с на Иoрда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню./ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н, ви́дев, возврати́ся./ Мы же, просве́щшеся, вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу,/ и на земли́ ви́денному,// и просвети́вшему мир.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

ХОР:

Тропарь Праздника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

ХОР: Господи помилуй. (Трижды на каждое прошение)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех прежде почи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

ХОР: Господи, помилуй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

ХОР: Господи, помилуй.

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

ХОР: Подай, Господи. (Далее на каждое прошение)

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Про́чее вре́мя живота́на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́Бо́гу предади́м.

ХОР: Тебе, Господи.

Иере́й: Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

Иере́й: Мир всем.

ХОР: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

ХОР: Тебе, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР: Аминь.

Диа́кон: Прему́дрость.

ХОР: Благослови.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

ХОР:

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

ХОР: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе.

ХОР:

Иере́й: И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливый от Иоа́нна на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

ХОР: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси,/ Богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, братию, прихожан святаго храма сего и вся православныя христианы,/ Господи, сохрани их на многая лета.

 

ЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЧАС:

 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89:

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100:

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь Праздника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́/ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Праздника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Аминь.

Иерей: Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякаго человека грядущаго в мир да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный: и исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих, молитвами пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых, аминь.

ХОР:

Кондак Праздника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе.

ХОР:

Иерей: И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливый от Иоа́нна на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

ХОР: Господи помилуй (трижды).

Утверждение на Тя надеющихся, / утверди, Господи Церковь / юже стяжал еси // честною Твоею Кровию.

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося// от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.

 

НА ЛИТУРГИИ

 

ПЕРВЫЙ АНТИФОН:

ХОР:

Стих 1: Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта,/ до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

ВТОРОЙ АНТИФОН:

Стих 1: Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь/ глас моле́ния моего́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 2: Я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне,/ и во дни моя́ призову́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 3: Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя,/ скорбь и боле́знь обрето́х и И́мя Госпо́дне призва́х.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 4: Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден,/ и Бог наш ми́лует.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

ТРЕТИЙ АНТИФОН:

Канонарх:

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́.

ХОР:

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Да рече́т у́бо дом Изра́илев:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

ХОР: Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Стих 3: Да рече́т у́бо дом Ааро́нь:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

ХОР: Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Стих 4: Да реку́т у́бо вси, боя́щиися Го́спода:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

ХОР: Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти. Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ благослови́хом вы из до́му Госпо́дня,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

ХОР:

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к пра́здника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

ВМЕСТО ТРИСВЯТОГО:

Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия.

Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия.

ПРОКИМЕН:

Глас 4: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

АПОСТОЛ:

Чтец: К Ти́ту посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец: Ча́до Ти́те, яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком, наказу́ющи нас, да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х похоте́й, целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И́же дал есть Себе́ за ны, да изба́вит ны от вся́каго беззако́ния и очи́стит Себе́ лю́ди избра́нны, ревни́тели до́брым дело́м. Егда́ же благода́ть и человеколю́бие яви́ся Спа́са на́шего Бо́га, не от дел пра́ведных, и́хже сотвори́хом мы, но по Свое́й Его́ ми́лости, спасе́ нас ба́нею пакибытия́ и обновле́нием Ду́ха Свята́го, Его́же излия́ на нас оби́льно Иису́с Христо́м, Спаси́телем на́шим, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем по упова́нию жи́зни ве́чныя.

АЛЛИЛУАРИЙ:

Чтец: Глас 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 1: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

Стих 2: Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

ЕВАНГЕЛИЕ:

Иере́й: От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

ХОР: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

Во вре́мя о́но прии́де Иису́с от Галиле́и на Иорда́н ко Иоа́нну крести́тися от него́. Иоа́нн же возбраня́ше Ему́, глаго́ля: аз тре́бую Тобо́ю крести́тися, и Ты ли гряде́ши ко мне? Отвеща́в же, Иису́с рече́ к нему́: оста́ви ны́не, та́ко бо подо́бно есть нам испо́лнити вся́ку пра́вду. Тогда́ оста́ви Его́. И, крести́вся, Иису́с взы́де а́бие от воды́, и се отверзо́шася Ему́ Небеса́, и ви́де Ду́ха Бо́жия, сходя́ща, я́ко го́лубя, и гряду́ща на Него́. И се глас с Небесе́, глаго́ля: Сей есть Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х.

ХОР: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

ЗАДОСТОЙНИК:

ХОР: Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

Ирмос, глас 2: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:// Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

или нотный вариант:

ПРИЧАСТЕН:

ХОР: Яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком.

 

Сразу после заамвонной молитвы совершается Великое освящение воды (см. стр 55).

По традиции, по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника изшедшие из алтаря священнослужители поют:

 

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к пра́здника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

 

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося// от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.

 

И только после этого поются многолетны:

 

ХОР: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси,/ Богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, братию, прихожан святаго храма сего и вся православныя христианы,/ Господи, сохрани их на многая лета.

 

 

[1] Если в этот день Литургия не совершается, на изобразительных читается Символ веры.

[2] Если Литургия в этот день не совершается, то на изобразительных читается «Буди имя…» (Трижды) Слава и ныне: и 33 псалом.

[3] По установившейся церковной практике, если навечерие совпадет с субботой или воскресеньем, то сразу по окончании Литургии совершается 9-й час и великая вечерня праздника Крещения Господня.

[4] Если навечерие совпадет с субботой или воскресеньем и Великая вечерня служится после Литургии, тогда она начинается возгласом иерея: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков».

[5] Предначинательные молитвы читаются если навечерие случится в седмичный день, кроме субботы и воскресенья, или если навечерие совпадет с субботой или воскресеньем, но 9-й час перед вечерней не совершался.

[6] Если поётся великий прокимен.

[7] «Господи спаси благочестивыя» и Трисвятое исполняется только если служится вечерня с Литургией св. Василия Великого.

[8] Литургийный диалог диакона и священника перед чтением Евангелия произносится только если служится вечерня с Литургией св. Василия Великого.

[9] Текст смотрите в приложении к данному сборнику. В приходской практике, как правило, читается одна кафизма.